Ens trobem a:

Flexodur AM: Producte innovador de CEPSA en l’obra de millora del ferm al Moll de Catalunya del Port de Tarragona (Terminal de carbó)

Fotografia

En les obres de nou aglomerat asfàltic que s’estan realitzant al Moll de Catalunya del Port de Tarragona (Terminal de carbó), aquesta setmana s’ha aplicat, per primera vegada a Espanya, un nou producte bituminós innovador d’altes prestacions, el Flexodur AM , fabricat i comercialitzat per CEPSA, i els treballs d’execució estan sent duts a terme per l’empresa Auxiliar de Ferms i Carreteres SA (Grup Sorigué).

El Flexodur AM és un betum asfàltic, millorat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU’s), per a mescles asfàltiques d’alt mòdul, de baixa penetració i alta viscositat que aporta a la barreja asfàltica d’alt mòdul una bona resistència per suportar les càrregues generades per les sol·licitacions del trànsit. Aquest nou producte és el resultat d’una investigació de CEPSA dirigida a millorar les característiques dels betums asfàltics, en conjunció amb el seu compromís mediambiental.

La integració dels NFU’s (pneumàtics fora d’ús) a les mescles asfàltiques s’ha revelat com una opció interessant que aporta sinergies tècnic-ecològiques, i que ofereix la possibilitat de modificar els betums asfàltics per obtenir mescles asfàltiques de major qualitat, mentre que contribueix al mateix temps a solucionar el problema mediambiental originat per aquest residu, aplicant ara de forma nova en la modificació de betums per a mescles d’alt mòdul.

Davant del betum convencional Cepsasfalt 15/25, el Flexodur AM millora les propietats de la barreja d’alt mòdul, dotant de major resistència a la fatiga ia la durabilitat, un aspecte innovador clau en l’obra del Moll de Catalunya del Port de Tarragona (Terminal de carbó), ja que per la seva asfalt circulen no només transports de gran tonatge sinó a més una grua portuària de aprox. 600 Tm.

L’èxit en l’aplicació d’aquest nou producte, ha estat possible gràcies al compromís innovador, tècnic i mediambiental, compartit per CEPSA, el Port de Tarragona, i Auxiliar de Ferms i Carreteres S.A. (Grup Sorigué), sent una primera obra de referència a nivell nacional per a noves obres en el futur “.