Tornar al Llistat d'Indicadors
Tornar al llistat d'Indicadors de la Categoria: Econòmics

Activitat Portuària

en tant per cent

Els moviments que genera la Indústria Química dins l’activitat total del Port de Tarragona suposen més de la meitat de l’activitat total de l’Autoritat Portuària. Aquest fet posa de mani-fest el treball en sinergia constant entre les dues institucions.