Tornar al Llistat d'Indicadors
Tornar al llistat d'Indicadors de la Categoria: social

Paritat en Plantilla

en tant per cent

Tot i que la contractació de dones en la Indústria Química espanyola ha crescut un 25% des de l’any 2000 (segons dades de Feique), el percen-tatge de dones en les empreses segueix sent inferior al representat pels homes.