Ens trobem a:

La fàbrica d’Ercros a Flix redueix un 3,6% les seves emissions

El 2016, la fàbrica de Flix d’Ercros va reduir un 3,6% el seu índex d’emissions. La reducció d’aquest índex, que mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats, reflecteix el compromís d’Ercros amb l’entorn ambiental de les seves instal·lacions. L’índex del 2016 va ser un 14,6% inferior a la mitjana dels últims cinc anys.

L’any passat, la fàbrica de Flix va obtenir el guardó del sector químic (Feique) en reconeixement als seus èxits en seguretat en no haver patit cap accident laboral amb baixa entre el personal propi durant l’any anterior.

Aquest centre pertany a la divisió de derivats del clor d’Ercros. Els seus productes, per les seves propietats blanquejadores i desinfectants, s’utilitzen principalment en la potabilització d’aigües, en la desinfecció domèstica i en el blanqueig de fibres i paper.

Igual que la resta dels centres d’Ercros, la fàbrica de Flix té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient segons la norma ISO 14001:2004; de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008; i de la prevenció segons la norma OHSAS 18001:2007.

Ercros està adherida voluntàriament des del 1994 al programa Responsible Care, que té com a objectiu aconseguir que les empreses químiques, en el desenvolupament de la seva activitat, arribin a millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i la transparència.

El 2016, el grau de compliment dels set codis de pràctiques de gestió del programa Responsible Care per part d’Ercros va ser del 99,4%, dues dècimes més que el 2015 i per sobre de la mitjana del conjunt de les empreses espanyoles adherides.