Ens trobem a:

L’Opinió del PPA: Sessió informativa de la FUNCA per Francisco García

francisco-garcia-sayago

A la nostra societat les principals causes de mort són les malalties cardiovasculars i el càncer. Aquest últim és d’especial sensibilitat per la població en general, però més encara, pels habitants de les nostres comarques, ja que alguns sectors d’aquesta entenen que la incidència del càncer és més elevada per la proximitat de la indústria química. Amb l’objectiu de disposar de dades relatives a l’impacte de la indústria química sobre la salut, i més concretament sobre el càncer, el PPA ha versat monogràficament sobre aquest tema (ja que la millor manera de tenir un coneixement de la incidència del càncer és disposar de la informació científica).

Així doncs, a  la reunió del PPA (portada a terme a las instal·lacions de BASF) el Dr. Jaume Galcerán, Director de la FUNCA (Fundació de la Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer) ens va presentar les dades del Registre de Càncer de Tarragona.

El Registre de Càncer de Tarragona  porta un registre d’aquesta malaltia a la població de la demarcació de Tarragona (regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre). Amb la informació recollida, ofereix resultats respecte la incidència, mortaldat, supervivència, prevalença de càncer tant globalment com segons edat, sexe, tipologia del tumor, etc.

Aquest registre fou fundat el 1978, essent ofertes les primeres dades el 1980. Es tracta del primer a Catalunya i el tercer d’Espanya. A Catalunya, només existeixen aquest i el de Girona. A Catalunya es van estimar 41.000 nous casos de càncer el 2010, amb 17.000 defuncions.

Actualment, hi ha 4.000 nous casos de càncer a Tarragona, dels quals de cada 100 casos, un és en població infantil.

La incidència del càncer es veu influenciada per una multiplicitat de factors, essent la dieta i el tabac els responsables del 60% d’aquests. En menor mesura, es trobarien les casuístiques de tipus de contaminació ambiental, ocupacional i les causes endògenes o genètiques. Per tipologia (segons dades del 2009) en l’home són més freqüents els de pròstata, pulmó, bufeta d’orina i còlon (en ordre decreixent). En la dona: mama, còlon i coll uterí.

La contaminació ambiental s’estima que és la causant d’entre l’1-4% dels casos totals de càncer.

A nivell mundial, la incidència de càncer a Tarragona, s’ubicaria en un nivell mig-alt, no existint diferències significatives entre les poblacions de Tarragona i Girona. Tanmateix, sí que s’albira una incidència més alta en la Regió Sanitària de Tarragona respecte la de les Terres de l’Ebre.

La suposada relació entre la indústria química i la incidència del càncer és encara més controvertida, ja que en aquesta indústria existeixen multitud de factors que podrien influir, i no es pot concloure que una determinada substància provoca càncer fins que no s’han efectuat els pertinents estudis de laboratori i d’experimentació.

Encara presenta una major dificultat determinar si una població concreta de la nostra àrea geogràfica mostra major o menor incidència de càncer, ja que si prenguéssim Tarragona com exemple, no és el mateix residir a la zona centre (donada la major afectació per la contaminació de vehicles a motor) que en una zona residencial perifèrica. De totes maneres, es troba en fase de publicació “l’atles del càncer de Tarragona” en el que s’aportaran dades de les poblacions de Tarragona.

 Francisco García Sayago