Ens trobem a:

Reconeixement a la seguretat laboral d’Ercros

Fotografia

bonus_prevencionMútua Universal, entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, ha reconegut a Ercros per la reducció de la sinistralitat laboral.

Carmelo Urieta, cap del servei de prevenció d’Ercros, va ser l’encarregat de recollir el diploma acreditatiu “Bonus prevenció”. A petició de Mútua Universal, Urieta va fer una exposició sobre la implantació del sistema de gestió de la prevenció a Ercros. En ella va parlar sobre la importància d’aquest reconeixement “perquè evidencia allò pel que estem lluitant dia a dia” i va recordar que per tenir èxit “la prevenció ha d’estar integrada en tots els nivells de l’organització, inclosa la direcció”

L’acte de lliurament, celebrat el passat 5 de desembre a la seu de Mútua Universal, va comptar amb la presència de Maria Teresa Gibert, directora provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona i de Rosa Santos Coello, directora territorial de la Inspecció de treball de la Seguretat Social a Catalunya.

Els incentius “Bonus prevenció” els concedeix la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, a través de les mútues col·laboradores que donen cobertura a les empreses. Es tracta d’un sistema d’incentius per a les empreses que hagin contribuït eficaçment, amb inversions quantificables, a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals. “Bonus prevenció” permet recuperar les inversions realitzades en instal·lacions, processos o equipament en matèria preventiva.