Ens trobem a:

L’Opinió del PPA: Salut i Benestar per Sergi Martín Arbós.

Sergi Martín Arbós

El dia 29 de setembre el Panell Públic Assessor de l’AEQT ens vam reunir per tractar un tema que considero especialment rellevant per a la indústria química: la salut dels treballadors. Normalment es parla de com aquestes empreses afecten els entorns on estan situades i quines conseqüències han comportat (i poden comportar) per la salut de la població del seu àmbit territorial, però sovint la salut dels propis treballadors passa desapercebuda i no ocupa grans titulars.

Doncs bé, en aquesta reunió vam poder comptar amb la presència del Coordinador del Grup de Treball de Metges d’Empresa de l’AEQT, el Dr. Alvira, que ens va explicar amb detall quins són els protocols de vigilància i control de la salut, els aspectes que es revisen i tenen en compte, així com l’acompanyament que es fa dels treballadors en cas de malaltia. També es va fer esment d’una sèrie de campanyes per promoure la salut entre els treballadors recomanant fer exercici, cuidar la dieta o la supressió d’hàbits com el tabaquisme.

En aquest sentit, crec que la majoria de membres del Panell vam estar satisfetes i satisfets amb les explicacions i vam valorar positivament les accions que es duen a terme. Tanmateix, i segurament per un biaix professional i acadèmic, vaig trobar a faltar un major accent en la definició més global de salut. És a dir, no únicament la manca de malaltia sinó un estat de benestar físic, psicològic i social.

Precisament els dos últims components històricament han tingut un pes menor, però actualment la interacció entre aquests factors (anomenats psicosocials) i la malaltia han estat ben demostrats i hi ha una gran quantitat de literatura científica al respecte.

Els programes de prevenció dels que hem parlat anteriorment són un bon principi per promoure un benestar dins la plantilla de treballadors, però degut al caràcter intrínsecament innovador de la indústria química en altres aspectes, hauria de ser un actor fonamental en el desenvolupament d’accions encaminades a garantir el benestar psicològic i social dels seus treballadors tenint cura d’aspectes com l’estrès, el clima laboral, les motivacions i el creixement personal dels treballadors.

 

Sergi Martín Arbós