Ens trobem a:

Dow participa en la IX Assemblea Anual de SusChem -Espanya

La Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible , SusChem -Espanya va celebrar a la seu del Centre per al Desenvolupament dow1Tecnològic Industrial la IX Assemblea Anual en la qual ha presentat el seu Full de ruta ” El Futur de la Química Sostenible” . Aquest document defineix les diferents tendències i necessitats d’R + D + I de la Química Sostenible a Espanya a mitjà i llarg termini , amb la intenció de traçar les principals línies d’acció que haurien de seguir els diferents agents de SusChem -Espanya per donar resposta a les mateixes . A l’esdeveniment van assistir unes 70 persones , provinents dels àmbits Acadèmic ( universitats, centres tecnològics i de Recerca i Desenvolupament ) , Empresarial i de l’Administració ( CDTI , MINECO -Ministeri Economia i Competitivitat – , MINETUR – Ministeri Indústria , Energia i Turisme- i MAGRAMA – Ministeri Agricultura , Alimentació i Medi Ambient) .

Dow Ibérica, com a integrant del Consell Gestor d’ SusChem -Espanya , va estar present en aquest esdeveniment a través de la participació d’Alfred Arias , Innovation Support per Dow Chemical Ibèrica .

L’Informe presentat durant l’Assemblea , en el qual han participat 40 entitats membre de SusChem -Espanya , tant de l’àmbitdow2 cientificotecnològic com l’industrial , es divideix en quatre àrees : Materials i Nanomaterials ; Biotecnologia Industrial i biorefineries , Disseny de Reaccions i Processos , i Valorització Química de Residus : de Subproductes a Matèries Primeres . Per a cadascuna de les quatre àrees es van identificar les solucions i aplicacions així com les tecnologies o capacitats necessàries per a això a mitjà ( 2015 ) o llarg termini ( 2020 ) .