Ens trobem a:

Ercros confirma que les esferes d’emmagatzematge de Vila-seca II disposen de totes les autoritzacions administratives i estudis de seguretat

En relació a la informació apareguda en els mitjans de comunicació, Ercros comunica que les esferes d’emmagatzematge del seu centre de producció de Vila-seca II, igual que totes les seves instal·lacions, disposen de tots els permisos administratius, autoritzacions ambientals i estudis de seguretat preceptius.

Ercros desconeix l’origen de les actuacions judicials en curs, però mostra el seu convenciment que durant les mateixes, amb les que està col·laborant plenament, quedarà acreditat que totes les seves instal·lacions compleixen amb la legislació que li és d’aplicació.