Formació AEQT-AEST

El curs AEQT-AEST pretén qualificar els professionals que realitzen manteniment habitual al sector químic de Tarragona mitjançant la realització d’una formació específica transversal a tots els professionals, independentment de la seva tasca dins de l’empresa i de l’activitat d’aquesta. Aquesta qualificació, d’una durada de 16 hores,  estarà condicionada a la superació d’una prova escrita que avaluarà l’adquisició de les competències requerides.

a) empreses a les que s’aplica la formació

Aquest projecte s’aplica a totes les empreses de serveis l’activitat de les quals es circumscriu en el manteniment habitual a realitzar dins de les empreses adherides a l’AEQT.

b) personal a qui s’aplica

– Tot personal executor que pertanyi al col·lectiu d’empreses detallat en l’apartat anterior i que requereixi entrada dins de les plantes productives de les empreses de l’AEQT per realitzar activitats de manteniment habitual.
– Persones que no executen feines (directius, tècnics de obra,…) però que precisen de targeta d’accés a les plantes de l’AEQT (no com a visita).
– Els administratius que la seva feina la realitzen en les plantes requereixen també el curs AEQT-AEST.

Entitats homologades per impartir aquesta formació:

INS Pere Martell de Tarragona    Telèfon: 977 556 338
SP Activa     Telèfon:  977 249 988

 

Curs ERA’s i Extintors

Aquests cursos que realitzen els Parcs Químics, van dirigits a personal de contractistes que volen treballar a Repsol. Concretament es realitzen dos cursos, que es poden fer juntament o per separat, Curs pràctic d’extintors i Curs pràctic d’equips de respiració autònoms.

Aquesta qualificació estarà condicionada a la superació d’una prova escrita que avaluarà l’adquisició de les competències requerides.

Inscripció

Cursos ERA’s i Extintors per a Repsol Telèfon: 977 270 066