Optimitzem els recursos econòmics i tecnològics per donar un servei de qualitat total

Per optimitzar els recursos econòmics i tecnològics dels nivells d’exigènciai qualitat de la indústria química de Tarragona, l’AEQT,  ha creat i incorporat infraestructures pròpies que han permès donar resposta a les exigènciesdel seu creiexement continuat

Parcs Químics de Seguretat :

En tenim tres, al polígon Nord, al Sudi al Port. Els Parcs Químics de Seguretat  són parcs de bombers d’empresa que donen servei a les empreses dels polígonspetroquímics de Tarragona i que actuen en cas d’accident oemergència en les empreses del polígon petroquímic.

Aitasa:

Abasteix d’aigua les indústries químiques associadesmitjançant la seva pròpia  xarxa de distribució. Actualmentdesenvolupa la xarxa d’aigua regenerada per a ús industrial procedentdel sistema terciari de depuració d’aigua residual de les plantes deTarragona i Vila-seca

Rack Díxquimics:

Una infraestructura de conducció  que comunica les empreses entre elles i a la vegada, amb el Port de Tarragona.Essencial per al tràfic de productes a través de canonades, que hapermès millorar la competitivitat del sector a Tarragona .

Emissari submarí conjunt:

És comú per a  totes les empreses, amb control d’emissions mitjançant xarxa de fibra òptica.Planta de tractament de residus especials promoguda per la Generalitat de Catalunya.