La Companyia aposta per Espanya anunciant nous compromisos en sostenibilitat, inaugurant un Centre de R+D i invertint 32 milions de dòlars en millores de les seves instal·lacions l’any 2020.

Dow Chemical Ibérica ha publicat avui el seu Informe Público referit a l’any 2020, en el qual recull les seves principals fites i resultats a Espanya. Aquest any ha cobrat una importància especial per a Dow dels seus ferms avenços en sostenibilitat i innovació, així com el fet de pertànyer a un sector designat com a “essencial” enfront la COVID-19.

“Formar part d’una indústria catalogada pel Govern de l’Estat com a essencial suposa que les nostres actuacions tenen un impacte important. Vivim en una societat que necessita de la química i em sento molt orgullós de poder dir que, des de Dow, entenem les implicacions que d’això se’n deriven. És una gran responsabilitat que hem afrontat amb la més gran de les valenties i posant sempre per davant la nostra principal prioritat: la seguretat”, ha destacat Jon Bilbao, Director General de Dow per a Espanya i Portugal.

Si l’activitat de Dow no s’ha aturat durant la pandèmia, tampoc no ho ha fet la seva convicció que el futur només és possible si és sostenible. Per això va anunciar que per a l’any 2050 vol ser neutra en emissions de CO2; que per al 2030 haurà recollit, reutilitzat o reciclat un milió de tones mètriques de plàstic i que, per al 2035, el 100% dels seus productes destinats a aplicacions d’envàs i embalatge seran reutilitzables o reciclables.

Per complir amb aquestes metes es necessita inversions en innovació sostenible, com és el cas del nou Centre d’Innovació de Pack Studios de La Canonja – Tarragona, inaugurat l’any 2020. Un centre que és estendard i exemple del que seran els plàstics del futur: sostenibles i amb un clar enfoc en l’economia circular. D’igual manera, són necessàries inversions en les pròpies instal·lacions, com són els 32 milions de dòlars que Dow ha destinat a projectes de millora associats amb la seguretat i la fiabilitat de les unitats de producció a Espanya.

Així mateix, la Companyia no ha escatimat esforços per superar les adversitats d’un entorn econòmic summament volàtil, en el qual ha vist com es veien reforçats els negocis més vinculats als sectors de l’alimentació i la higiene, especialment en els moments més crítics de la pandèmia.

“Ens preparem per afrontar un futur que planteja importants desafiaments per a tot el sector químic, com la descarbonització de la nostra indústria i la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular del plàstic, les xarxes tancades o la transició energètica. I ho fem amb responsabilitat, energia i lideratge; sabent que cada dia dona un pas més en el seu propòsit de ser l’empresa de ciència dels materials més innovadora, centrada en el client, inclusiva i sostenible del món”, ha expressat Ignasi Cañagueral, Director del Complex Industrial de Dow a Tarragona.