Public Advisory Panel

Established in 2003, the Public Advisory Panel (PAP) is an indispensable communication tool that fosters dialog between the chemical sector and the rest of society. Apart from AEQT, that represents all of its members, some member companies have their own panel.

These panels serve as meeting points and communication tools for civil society and the region’s chemical sector.Panel members represent the region’s society. AEQT’s panel consists of approximately twenty citizens representing different social and economic groups from neighborhoods and municipalities that are under chemical industry’s area of influence. These people meet regularly with AEQT and chemical sector representatives to discuss subjects that are of mutual interest.

Occasionally experts may be invited to deliver presentations on specific subjects. PAP meetings are not only a means for the chemical industry to inform panel members of industry news and developments, but more importantly, they represent a channel through which the chemical industry receives valuable input on society’s opinions and concerns, and can adapt its actions and strategies to this input.

Agreements and collaborations

AEQT regularly collaborates with entities like the Red Cross, food banks, La Muntanyeta Cerebral Palsy Association, Bonanit Foundation, or TV3’s marathon. Over the years AEQT has supported environmental, social and neighborhood organizations, such as Tarragona’s Federation of Neighborhood Associations, or sports clubs like Tarragona’s Basketball Club or Nàstic Tarragona, among others.

Code of ethics and regulatory compliance

L’AEQT en la seva voluntat d’actuar sota el màxim grau de transparència, disposa des de 2012 d’un Codi Ètic que recopila un conjunt de normes de bon govern per guia tant del seu personal propi com el de les seves associades al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de l’Associació.

Més enllà de la presència d’un Codi Ètic, AEQT disposa així mateix, en sintonia amb la reforma operada en el Codi Penal el 2015, d’un Pla de Prevenció de Delictes, dinàmic, ja que és objecte de constant actualització, en el qual, i seguint el model previst en l’expressat text legal, s’han analitzat els riscos de l’Associació en matèria penal i s’han incorporat les mesures necessàries per al correcte compliment normatiu.

Aquest Pla de Prevenció de Delictes es troba a disposició dels integrants de les Comissions de Treball de AEQT. A més d’aquest document complet, el resum d’aquest Pla de Prevenció de Delictes queda integrat dins de l’última revisió del codi ètic.