Alexandra Tarragó Amigó . Membre del PPA d’AEQT, representant del sector Salut.

Aquest dimarts , 22/03 , es va celebrar  la primera reunió d’enguany del panell públic assessor  de la AEQT, finalment va poder  ser presencial amb la benevolència epidemiològica de la Covid 19 i ens vam poder veure tots amb les mesures pertinents, tan els antics panelistes com els membres renovats.

El tema a presentat va ser el Desenvolupament del nou sistema de millora continuada de la Seguretat per totes les empreses de la AEQT. 

Va estar presentat pel vicepresident de la AEQT i president de la Comissió de Seguretat Ignasi Cañagueral.

La seguretat es un estat en el qual els perills i les condicions que poden provocar danys de tipus físic, psicològic o material son controlats per preservar la salut y el benestar dels  individus i de la comunitat.  El risc es la combinació de la probabilitat de que es produeixi un accident i les seves conseqüències negatives. Aquest dany pot afectar a una sola persona a un grup.

Evidentment el risc cero no existeix, sinó ja no seria un risc. Hem de ser conseqüents i comprendre que qualsevol activitat que fem implica un risc i aquest risc l’hem de assumir i intentar controlar. Dintre de la disciplina mèdica, el camp en el que treballo i la prevenció de riscos, això es un continuo. Es veritat que els accidents de treball succeeixen però després de qualsevol accident, hi ha la conseqüent investigació de l’accident i la mesura correctora pertinent que posteriorment ha d’estar avaluada.

A la Industria Química , donada la seva implicació, un  accident pot afectar no sols a una persona sinó a un grup. Crec de tot important i principal la tasca que ha fet la AEQT en desenvolupar un pla de seguretat per tal de poder integrar a totes les empreses i la posterior  avaluació per part d’empreses competents, tot perseguint la idoneïtat d’aquests plans particulars amb millores continues, com a part de les recomanacions.

Degut a l’accident d’una empresa química a l’any 2020, que va implicar que, com a ciutadana, posés el punt de mira en la seguretat d’aquest sector i valorés encara més la tasca de treball que s’ha fet des de la AEQT per divulgar i exposar una feina tan necessària e imprescindible com és la Seguretat d’aquest sector. Ara bé , això s’ha d’extrapolar i divulgar a tota la ciutadania. Es fonamental aconseguir una divulgació eficaç de tots els esforços que estan fent les empreses de la AEQT per tal d’assolir els estàndards europeus de seguretat.