La Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha dado a conocer en su web su nuevo modelo de reconocimientos e inversión social que tiene por objetivo fomentar la promoción y el desarrollo de actividades relacionadas con la mejora de la sostenibilidad y la minimización del impacto en el territorio, actividades relacionadas con el fomento de las vocaciones científicas y la excelencia académica y actividades relacionadas con la cooperación en el territorio.

Podran ser beneficiàries del reconeixement, activitats dirigides a la divulgació científica, la formació en ciències, les vocacions científiques femenines, projectes educatius,  l’esport solidari integrador, l’associacionisme, la cooperació de proximitat, al foment de la cultura i projectes de millora de sostenibilitat del territori.

L’AEQT recolza d’aquesta manera a aquelles entitats o persones físiques que desenvolupin projectes d’intervenció social que suposin un benefici sobre la comunitat i el territori. Segons Maria Mas, directora gerent de l’AEQT, “aquest nou model de reconeixements reforça  el  nostre  compromís amb la societat del nostre entorn i amb entitats que configuren el teixit social del Camp de Tarragona”.

Aquest 2024 estan previstes dues convocatòries anuals, la primera de les quals és a partir de l’1 d’abril i fins el 30 d’abril i la segona del 1 al 31 d’octubre. Les sol·licituds es podran  presentar  a través de la pàgina web de l’AEQT,  Reconeixement, inversió social | AEQT (aeqtonline.com).

L’aportació anual de l’AEQT per aquesta any és de 8.000 euros, amb una dotació de 4.000 euros per cada convocatòria.