Este martes tuvo lugar la cuarta y última reunión del Panel Público Asesor (PPA) de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), que en esta ocasión estuvo dedicada a los sistemas y proyectos de monitorización y minimización de olores por parte del sector químico de Tarragona a lo largo de los años, y en particular del proyecto Nasapp.

Se trata de una iniciativa de participación ciudadana impulsada por AEQT y Parcs Químics de Seguretat desde 2010, y que desarrolla el centro tecnológico Eurecat, mediante la cual una serie de voluntarios, a través de una aplicación móvil, pueden informar de malos olores cuando los detectan. Descarga aquí.

L’aplicació geolocalitza el punt en què es troben els informants en el moment de registrar una mala olor, de manera que la coincidència en una mateixa zona i en un mateix moment d’un determinat nombre de registres, posa de manifest un episodi i es poden activar mecanismes per tal de detectar-ne l’origen, incloent l’anàlisi de les dades meteorològiques del moment.

La responsable del projecte Nasapp per part del centre Eurecat, Isabel de Lucas, va ser la ponent principal de la sessió, durant la qual va exposar el funcionament de l’app i els seus avantatges, remarcant que no existeix a dia d’avui cap tecnologia ni mesurador amb tanta sensibilitat com  l’olfacte de les persones. És per això que la participació ciutadana s’ha determinat com la millor manera de detectar aquests episodis.

De Lucas va remarcar que, gràcies a la informació que Nasapp ha anat proporcionant, les empreses del sector han pogut anar coneixent amb més detall els focus de males olors de la seva activitat que poden arribar als nuclis de població, i per tant implementar mesures correctores. És per això que, tal com va destacar la ponent, el nombre d’episodis de males olors al Camp de Tarragona s’ha anat reduint de manera constant i significativa des que es va iniciar el projecte.

Des d’Eurecat es va explicar, però, que en ocasions l’origen dels episodis no és industrial, i per això seria positiu que en el projecte estigués integrada no només l’AEQT i les seves empreses, sinó també aquestes altres organitzacions, instal·lacions i sectors que potencialment també poden generar olors, així com l’Administració Pública.

Finalment, també es va remarcar la importància de que el nombre de voluntaris informadors, actualment al voltant de 300, vagin creixent per així donar encara més representativitat a l’aplicació i més valor a les dades que registra. Es va animar, en aquest sentit, a que tots els membres del PPA s’hi adherissin i animessin els seus entorns a fer-ho.

Després de la ponència va tenir lloc un interessant taller-concurs en el qual els membres del Panel van poder comprovar quina és la seva capacitat de detecció i discriminació olfactiva, a través d’experiments amb diferents mostres d’olors: acetona, orenga, romaní, menta, canyella, citronella…

En finalitzar la sessió, va tenir lloc el tradicional sopar de final d’any del Panel, que enguany s’ha pogut recuperar, i en el qual tant el president de l’AEQT, Ignasi Cañagueral, com també la directora gerent, Maria Mas, van agrair la dedicació desinteressada dels panelistes durant tot l’exercici, i van destacar el gran valor que aquesta eina d’escolta i diàleg li aporta a l’associació i al sector petroquímic de Tarragona.

Aquest últim PPA de l’any va comptar amb l’assistència del president de l’Asociación de Empresas Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE) de Huelva, José Luis Menéndez, i del seu gerent, Rafael Eugenio Romero, que van voler conèixer de primera mà què és, com funciona i quin valor aporta comptar amb un Panel Públic Assessor, amb l’objectiu d’estudiar la possibilitat d’implementar un òrgan d’aquest tipus a Huelva.