Des de 2015 SARPI opera la planta de tractament i valorització de residus a Constantí dins del més estricte respecte a les normes i reglamentacions europees amb relació als efectes mediambientals, la seguretat, la salut de les persones i l’eficiència energètica.

Per donar resposta als nous reptes de la transformació ecològica, l’economia circular i de l’acompliment de serveis ambientals per als seus clients, SARPI Constantí va iniciar, fa quatre anys, els tràmits de modificació de la seva autorització mediambiental i fa ara un pas decisiu en l’obtenció de la seva nova autorització.

Aquesta nova autorització ambiental inclou la implantació d’equipaments d’emmagatzematge de residu sòlid garantint una alimentació més homogènia al forn d’incineració, permetent en particular millorar considerablement la qualitat dels gasos emesos. A més, gràcies a aquesta nova autorització, els clients ara podran lliurar els seus residus sòlids a granel.

Noves unitats de tractament de residus líquids han estat també previstes: aquestes permetran separar el contingut d’aigua dels residus per a reutilitzar-la en altres parts de la instal·lació, afavorint d’aquesta manera un estalvi en el consum d’aigua de l’establiment.

La capacitat d’emmagatzematge serà ampliada amb noves àrees d’emmagatzematge i condicionament de residus.