Fotos

Vídeos

MÉS VÍDEOS

Infografies: Tarragona, Química Essencial

Tarragona, Química Essencial: Salut i Desinfecció

Química per potabilitzar i desinfectar
Gasos medicinals i farmacèutics
Polímers per esterilitzar i protegir

Tarragona, Química Essencial: Alimentació

Química per conservar i potabilitzar
Gasos per a la indústria alimentària
Polímers per envasar, conservar i protegir

Tarragona, Química Essencial: Mobilitat

Química inorgànica per a vehicles i infraestructures
Gasos per a la fabricació de vehicles
Materials i combustibles per al transport

Infografia: Pla Estratègic AEQT 2021-2023

Pla Estratègic AEQT 2021-2023