Salut i desinfecció

Començant per l’àmbit de la salut, en el qual els productes de la química, i que per tant es fabriquen als polígons petroquímics tarragonins, són essencials i ajuden a salvar vides: gasos medicinals, materials per a aplicacions farmacèutiques, mèdiques i quirúrgiques, materials per a equips mèdics i hospitalaris… Alhora, també tenen origen en la indústria química productes imprescindibles en la fabricació de desinfectants, productes d’higiene, potabilització d’aigua, additius per a la producció de paper…

Alimentació

Tampoc la cadena de valor dels aliments podria funcionar sense els productes de la indústria química. Les empreses de l’AEQT fabriquen materials que, entre les seves aplicacions, s’utilitzen per a l’empaquetat (no només de productes d’alimentació, sinó també de productes d’higiene, de productes de neteja…). Alhora, el sector produeix agents i additius per a fungicides, plaguicides i herbicides necessaris per a l’agricultura.

Mobilitat

Sense oblidar que els productes que la indústria petroquímica fabrica a Tarragona són essencials també per mantenir operatives les cadenes de subministrament d’altres béns i serveis essencials: les empreses de l’AEQT fabriquen combustibles i materials per al transport, tant per a la fabricació dels vehicles com també per a la construcció de les infraestructures.

Tecnologia, llar, esport… i molt més!

Els àmbits en els quals els productes que es fabriquen a Tarragona són presents en les nostres vides són múltiples: a banda dels ja esmentats, s’hi podrien afegir la tecnologia (ordinadors, telèfons mòbils, pantalles…), els electrodomèstics, la llar en general (materials per a la construcció, mobiliari, pintura, aïllants tèrmics…), l’esport, l’oci i la cultura…

Productes per a un futur sostenible i circular

La química serà qui donarà resposta als nous reptes de sostenibilitat
i economia circular que té el planeta

Desenvolupament de bioplàstics i nous materials compostables o biodegradables i nous productes basats en l’ecodisseny.

La química és el sector industrial que més inverteix en R+D+I i el que compta amb un percentatge més alt d’empreses innovadores.

Emmagatzematge d’energia i desenvolupament de combustibles com l’hidrogen verd.

Sistemes de reciclatge químic o molecular.

Infografies: Tarragona, Química Essencial

Tarragona, Química Essencial: Salut i Desinfecció

Química per potabilitzar i desinfectar
Gasos medicinals i farmacèutics
Polímers per esterilitzar i protegir

Tarragona, Química Essencial: Alimentació

Química per conservar i potabilitzar
Gasos per a la indústria alimentària
Polímers per envasar, conservar i protegir

Tarragona, Química Essencial: Mobilitat

Química inorgànica per a vehicles i infraestructures
Gasos per a la fabricació de vehicles
Materials i combustibles per al transport

Tarragona, Química Essencial a la Llar

Química inorgànica polivalent per a la llar
Gasos per a la construcció i climatització
Materials per al mobiliari i electrodomèstics

Tarragona, Química Essencial a la Cultura, l’Oci i l’Esport

Clor, amoníac i altres precursors
Gasos essencials en la cultura, l’oci i l’esport
Destil·lats del cru essencials en la cultura, l’oci i l’esport

Tarragona, Química Essencial a la Tecnologia

Química essencial a la tecnologia

Tarragona, Química Essencial en Sostenibilitat i Economia Circular

Química essencial en sostenibilitat i economia circular