Formació en factor humà

Un dels projectes conjunts del sector químic de Tarragona més ambiciosos en aquesta àrea de la seguretat és el de formació en factor humà, una iniciativa completament pionera que possiblement només tingui precedents comparables en la indústria nuclear. Aquest projecte permetrà oferir formació al personal d’operació de les empreses associades a l’AEQT en la planta pilot ubicada en el Parc Químic de Seguretat Nord, i contempla una part de la formació general, comuna pels treballadors de totes les empreses associades, i posteriorment una part específica adaptada a cada companyia. El projecte pretén redireccionar el comportament de les persones mitjançant tècniques de prevenció de l’error humà basades en observar la conducta de l’individu i l’anàlisi posterior de les errades comeses, les raons per les quals s’ha produït i les formes en les quals s’hauria pogut prevenir o evitar.

El model didàctic es basa en la recreació d’escenaris. En aquest sentit, a banda de la metodologia i la filosofia, una de les grans novetats d’aquestes formacions serà l’ús de tecnologies de darrera generació per tal de fer més realistes i acurades les simulacions d’escenaris. En aquest sentit, s’utilitzaran tècniques de realitat augmentada.

La durada d’aquestes formacions serà d’entre 3 i 5 hores i la intenció és que en el període 2021-2025 hagin passat per aquesta formació tot el personal d’operació de les empreses associades a l’AEQT.

Parcs Químics de Seguretat

Els Parcs Químics de Seguretat són parcs de bombers d’empresa impulsats de manera conjunta per les empreses del sector, i que estan especialitzats i entrenats en la resposta a emergències químiques. Existeixen tres parcs: Parc Químic Nord, Parc Químic Sud i Parc Químic Port. Es tracta d’una iniciativa mancomunada per les empreses del sector químic en el marc del seu compromís amb la seguretat.

Els Parcs Químics els componen professionals altament qualificats, formats i entrenats específicament en la gestió del risc i les emergències químiques. La tasca d’aquests centres –que va començar l’any 2000– és una referència a escala europea pel seu treball, que es basa en la gestió del risc i els simulacres constants que els capaciten per estar preparats per actuar davant de qualsevol escenari de possible emergència, així com també en actuacions preventives o de suport en operacions rutinàries de les companyies del sector.

Els Parcs Químics de Seguretat duen a terme també tasques de manteniment i assistència a les instal·lacions de les més de trenta empreses que s’acullen al servei, a més a més de les revisions de manteniment dels equips contra incendis i de fer altres tasques de prevenció, com les rondes de vigilància per detectar males olors i el seu origen. A més a més, la planificació, l’estudi i l’execució de simulacres és un dels elements que integra la pràctica diària.

Certificacions AEQT-AEST

En un sector en el qual gairebé la meitat dels col·laboradors que accedeixen cada dia a les instal·lacions industrials formen part d’empreses de serveis, és imprescindible la coordinació i l’establiment d’estàndards conjunts en diferents àmbits, i en especial el de la seguretat, en tant que prioritat innegociable de la Indústria Química.

És per això que, des de l’any 2007, l’AEQT i l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) van posar en marxa el Sistema de Certificació en Seguretat: un procés d’auditoria que avalua, amb una puntuació d’1 a 5 estrelles, si una empresa de serveis compleix els requisits i estàndards de seguretat necessaris per poder treballar per les empreses de l’AEQT, i que és aplicable a totes aquelles empreses de serveis que hagin d’operar en les instal·lacions de les companyies del sector petroquímic. Aquest sistema s’ha revelat com un model d’èxit, i que ha aportat resultats ben visibles en l’evolució de les xifres d’accidentabilitat en les empreses químiques, i en particular les corresponents a personal d’empreses de serveis, que des de l’inici del segle XXI han experimentat una tendència a la baixa considerablement pronunciada.

Les certificacions en seguretat van ser la primera fase d’un projecte multigeneracional que com a segona fase va incorporar, des del 2018, un sistema similar de certificació en qualitat que es basa, per tant, en avaluar i acreditar la tasca, en termes qualitatius, que desenvolupen les empreses que donen servei a les companyies associades a l’AEQT. Finalment, la culminació del projecte serà l’entrada en funcionament d’un sistema de certificació en productivitat, en fase de desenvolupament.