L’AEQT impulsa diversos projectes de formació que donen la possibilitat de tenir sortides laborals vinculades al sector petroquímic. Per una banda, els anomenats cursos AEQT-AEST que s’impulsen coordinadament amb l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEQT), necessari per tots aquells treballadors d’empreses auxiliars que hagin de prestar serveis en les instal·lacions d’empreses AEQT; i d’altra banda diverses línies de FP Dual que en aquest cas es patrocinen tant des de l’associació com des d’algunes empreses associades, per diversos cicles formatius.

FP Dual

El sector químic aposta de manera decidida per la Formació Professional Dual, la qual cosa es manifesta en l’impuls, tant per part de la mateixa AEQT com també d’algunes empreses membre a títol individual, de diverses línies d’aquesta modalitat formativa a través de convenis amb centres educatius del territori.

Pel que fa específicament als convenis de FP Dual que s’impulsen des de l’AEQT, s’ofereixen en aquesta modalitat un total de cinc graus diferents, fruit dels acords amb tres centres.

Cal destacar que, a més, diverses empreses de l’AEQT compten a títol individual amb convenis propis de FP Dual.

  • Química Industrial
  • Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
  • Automatització i Robòtica Industrial
  • Mecatrònica industrial
  • Administració i Finances

Cursos AEQT-AEST

L’AEQT i l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) impulsen conjuntament aquest curs, amb la finalitat de maximitzar els estàndards de seguretat i la formació específica de tot el personal que desenvolupa la seva activitat en les instal·lacions de la indústria química i petroquímica de Tarragona, tant el personal propi com el de les empreses de serveis.

Empreses a les que s’aplica la formació: aquest projecte s’aplica a totes les empreses de serveis l’activitat de les quals es circumscriu en el manteniment habitual a realitzar dins de les empreses adherides a l’AEQT.

Personal a qui s’aplica:

  • Tot personal executor que pertanyi al col·lectiu d’empreses detallat en l’apartat anterior i que requereixi entrada dins de les plantes productives de les empreses de l’AEQT per realitzar activitats de manteniment habitual.
  • Persones que no executen feines (directius, tècnics de obra,…) però que precisen de targeta d’accés a les plantes de l’AEQT (no com a visita).
  • Els administratius que la seva feina la realitzen en les plantes requereixen també el curs AEQT-AEST.

Centre on s’imparteix el curs: