Cap del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona

A les societats democràtiques avançades, les Administracions són les garants dels drets i llibertats de la ciutadania; un d’aquests drets és la seguretat, entesa en un sentit ampli: seguretat ambiental, comunicacions, alimentària, etc.

L’edifici 112, situat a mig camí entre Tarragona i Reus, impressiona, en tots els aspectes. Ja de lluny és ben visible, però a mesura que t’hi acostes, pots comprovar com és un edifici que està dissenyat per donar seguretat i un servei continu les 24 hores i els 365 dies l’any: a la planta soterrani s’ubiquen els serveis i maquinària que permeten que el centre pugui funcionar de manera autònoma si ocorregués algun incident a la xarxa elèctrica; a la planta baixa es troben els serveis administratius i sales de formació, mentre que a la planta superior hi trobem les diverses sales i espais on treballen els diversos cossos i col·lectius
que treballen en el sistema d’emergències.

Sorprèn veure com en aquelles sales, plenes de pantalles, ordinadors i telefonia, treballen les 24 hores personal de Mossos d’Esquadra, Bombers, Protecció Civil, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i operadors del telèfon d’emergències 112. Cada unitat té el seu espai, el seu personal i les seves tasques i protocols d’atenció a la ciutadania; és un servei continu, constant, amb pics de feina intensos, on no es deixa res a l’atzar: quan es rep una trucada, és atesa seguint un protocol per tal d’obtenir informació objectiva de l’incident per tal que el cos operatiu que s’hagi d’encarregar de resoldre-ho tingui les dades necessàries per
actuar.

En un territori com el nostre, on la indústria té un pes tant important, la gestió de les incidències que es puguin ocasionar és molt important: ens van explicar com reben els avisos i la importància dels sensors que s’estan instal·lant per millorar encara més el sistema de detecció; un cop es rep la notícia d’un incident, el personal tècnic va analitzant la informació que es va rebent de les empreses afectades per tal de tractar aquell incident de la manera que sigui més efectiva i menys perjudicial. És fa difícil posar-se en la pell d’aquestes persones que reben tanta informació i que han de tenir els coneixements i capacitat analítica per anar preveient totes les accions que cal fer per resoldre aquella emergència.

La visita a l’edifici del 112 va ser intensa: el servei opera les 24 hores, sempre hi ha trucades, sempre hi ha activitat, serveis que prestar per ajudar a la ciutadania i proporcionar-los seguretat. Quan marxes d’allà, després de recórrer les seves sales, crec que tots sortim amb un sentiment que allà tot rutlla, que aquelles persones vetllen perquè els riscos, de qualsevol tipus, estiguin controlats i quan es produeixin, els diversos serveis d’emergències actuïn de manera coordinada, ràpida i eficaçment.