Codirectora de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili.

La participació ciutadana és un dret garantit estatutàriament i recollit en diferents normes al nostre país. Catalunya és un exemple d’apoderament de les ciutadanes i dels ciutadans i del reconeixement de la nostra capacitat d’influir en els afers públics. El Panel Públic Assessor de l’AEQT és un exemple de col·laboració ciutadana pel que fa al control sobre la qualitat mediambiental en un entorn en el que la indústria química representa un dels sectors econòmics més potents del territori.

Els tallers que de manera sistemàtica es duen a terme en el marc de les nostres trobades tenen, al meu parer, una doble funció, la primera la informativa per part de l’AEQT sobre les accions que s’emprenen per millorar la seguretat, la protecció del medi ambient, i assegurar que l’activitat de la indústria química resulti innòcua per a la salut; i la segona escoltar i tenir en consideració la percepció de la ciutadania en relació a l’impacte que pot tenir sobre les nostres vides el fet de conviure al costat del complex industrial químic més gran del sud d’Europa.

Els qui estem representant la societat tarragonina al Panel, hem de ser proactius en propostes i suggeriments de millora, que de ben segur han d’afavorir els interessos de totes plegades, i perquè això sigui així la transparència en la informació per part de l’AEQT i la llibertat amb la que els panelistes ens manifestem fan que el Panel esdevingui en un espai democràtic de participació, on es recullen les opinions de diferents sectors i que han d’ajudar a l’AEQT a prendre el pols de la imatge que les químiques projecten i dels reptes que encara tenen per endavant per tal que el retorn a la societat sigui el que es mereix.

A la darrera trobada de l’any el Taller va donar a conèixer l’existència d’una App “NasApp” que ha desenvolupat un sistema de gestió dels episodis de males olors a través, precisament, de la col·laboració ciutadana. Una eina telemàtica que ajuda a enregistrar la percepció de 300 voluntàries i voluntaris de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i que recull queixes i observacions. El valor afegit de l’App estaria en aconseguir que les dades recollides fossin tingudes en compte per millorar la informació a la ciutadania a temps real sobre la perillositat o no de les emissions i sobre els protocols d’actuació, així com la cerca de solucions que minimitzin els episodis de males olors a futur.