Jubilat de Repsol. Voluntari en l’associació SECOT d’assessorament als emprenedors.

Com a extreballador de la química, em permet situar-me en les temàtiques que es tracten a les sessions del PPA d’AEQT, aportant alguna opinió sobre els temes o fins i tot, aportant alguna informació o vivència professional. Però realment en els debats em trobo en igualtat de condicions que els altres panelistes, tractant d’assumir la informació, aportant sentit comú en les opinions, evitar prejudicis i veient el context dels problemes el més obertament possible.

En general, les reunions tracten de temes d’interès per a la població, però la d’ahir em va resultar especialment interessant i motivadora. Ens van presentar els resultats l’enquesta d’opinions a la població dels municipis propers a la indústria química de Tarragona, sobre la seva importància com a sector econòmic, la problemàtica que presenta, els riscos, les oportunitats de feina, etc.

Un treball sociològic molt interessant i útil per tal de situar les opinions amb dades quantitatives i comparades amb les dues fetes l’any 2021 i 2017.
Alguns dels resultats que més em van sorprendre van ser, pe exemple, que una proporció important dels enquestats declaraven tenir poca informació del sector, però quan se’ls preguntava quina informació trobaven a faltar, no en sabien dir quina.

Un altre resultat interessant era que un percentatge important dels consultats, de l’ordre del 50%, presentaven una posició “neutral” en l’Índex d’imatge de la IQ. Aquests serien, segons el meu entendre, els millors candidats per a donar-los-hi més informació per tal que tinguin una posició més favorable. Però, qui són? A on els podrem trobar. Poden ser objecte d’accions com visites de portes obertes, per exemple? La informació moltes vegades es considera important i interessant, però és avorrida, no hi ha interès a buscar-la o llegir-la.

Fora útil fer vídeos curts d’històries de gent de l’àrea, en els que surtin les informacions, les opinions, les preocupacions? I fer-les circular per les xarxes socials, que són un mecanisme per on majoritàriament s’informen, i tot i ser un tipus de canal reactiu, és tan comú en aquests moments, que caldria aprofitar-lo.

La composició del panell actualment mostra una edat mitjana elevada. Seria interessant incorporar persones més joves, que aportin la seva visió dels problemes de la societat i tinguin influència sobre els seus iguals.