Dow està duent a terme una Aturada Programada en la unitat d’Hidrocarburs, ubicada a la Pobla de Mafumet i Perafort. Es tracta d’una aturada tècnica, ordenada i planificada, per dur a terme tasques de manteniment i implementació de millores i projectes de sostenibilitat i reducció de CO2 a les instal·lacions.

En el període comprès entre el 12 i el 18 de setembre de 2021, es farà un ús intermitent de la torxa, com a part del procés de seguretat de l’aturada.

Cal recordar que les torxes formen part dels sistemes i elements de seguretat de les plantes de producció, i és habitual que funcionin durant els processos d’arrencada o aturada de la planta, fins al restabliment de la situació de normalitat.

Aquesta aturada comptarà amb un total de 76 companyies de serveis especialitzades i un pic màxim de 2.300 persones empleades, les quals realitzaran 1.700 intervencions.

Entre altres operacions, s’hi durà a terme un nou sistema de control avançat, inspeccions legals, manteniment preventiu i correctiu o neteges de procés.

Per assolir els objectius fixats en aquesta Aturada, és primordial comptar amb empreses col·laboradores que tinguin com a prioritat el seu compromís amb la seguretat de les persones i el respecte pel medi ambient.

Finalment, Dow ha creat un lema global i que definirà totes i cadascuna de les intervencions que tindran lloc durant aquesta Aturada: La seguretat de totes i totes comença en tu.