El Panel Públic Assessor (PPA) de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) va celebrar aquest dimarts la seva segona reunió de l’any. La temàtica de la trobada va ser la imatge i la percepció que té la ciutadania respecte del sector químic.

En la sessió es va presentar un resum dels resultats del darrer estudi de percepció del sector per part de la societat dels municipis del seu entorn, basat en enquestes realitzades aquest 2022. Un estudi que constata que la majoria de la ciutadania del territori considera que la presència de la indústria química és positiva per al Camp de Tarragona.

Els panelistes van poder conèixer de primera mà que els aspectes en què la indústria presenta una millor percepció són els beneficis econòmics que genera per a l’entorn, la seva condició de sector estratègic per aquestes comarques, el caràcter essencial dels productes que fabrica, la seguretat de les seves instal·lacions, o la seva implicació amb el territori, mentre que altres aspectes com la percepció de contaminació o de possibles efectes sobre la salut presenten puntuacions més baixes. En tot cas, es detecta una millora generalitzada de la percepció en tots els àmbits respecte de l’any anterior.

També es va constatar que les persones que tenen relació amb la indústria (perquè hi treballen, o perquè algun amic o conegut hi treballa) tenen en general una millor percepció que les que no tenen cap relació. En la mateixa línia, es va constatar que les persones que formen part d’algun panel públic assessor del sector (el de la mateixa AEQT o d’alguna de les empreses associades que en tenen), que també han respost ocasionalment enquestes similars, tenen també una millor percepció mitjana que la que presenta l’estudi de la societat en general.

Aquestes dades van portar a la conclusió que majors nivells d’informació i proximitat, que l’oportunitat de conèixer el sector de primera mà, de tenir-hi coneixement directe o per part d’algú que hi treballa, de poder accedir a les seves instal·lacions… són factors que fan que la percepció general millori. De la mateixa manera que el desconeixement, la manca d’informació, el fet de no disposar de dades o no haver visitat mai una empresa, de no conèixer ningú que hi treballa que pugui explicar quina és la realitat del sector, són factors que tendeixen a afavorir una pitjor percepció.

De manera que, en la fase de debat, es van plantejar diferents iniciatives que podrien permetre millorar aquesta proximitat i contacte directe del sector amb aquells sectors de la població que ara mateix no hi tenen un accés, com per exemple recuperar -ara que sembla que la pandèmia ho permet- les jornades de portes obertes o visites de grups a les instal·lacions d’empreses, la posada en marxa d’algun programa itinerant de sessions formatives o informatives per a entitats socials, veïnals, centres docents…

Alhora, però, es va insistir en la importància de generar continguts atractius i pedagògics que puguin arribar al gran públic, en especial el més jove, a través de les xarxes socials, que el mateix estudi de percepció apunta que és el mitjà de comunicació més utilitzat per la societat en general, i per les franges d’edat més joves en particular, per informar-se.