Ercros ha obtingut 84 punts sobre els 100 possibles en el ràting internacional EcoVadis, que avalua les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses. Aquest resultat situa a Ercros en l’1% amb millor classificació de les 90.000 companyies analitzades en 175 països i 200 sectors, la qual cosa li ha permès rebre, per quart any consecutiu, el reconeixement Platinum.

Ercros ha destacat en els apartats de medi ambient (90 punts sobre 100) i pràctiques laborals i drets humans (90 sobre 100). En l’apartat d’ètica ha obtingut 80 punts sobre 100 i en el de compres sostenibles 60 sobre 100.

EcoVadis ha assenyalat 156 punts forts de l’acompliment en sostenibilitat d’Ercros, entre els quals destaquen: les exhaustives polítiques ambientals, socials i de governança; l’adhesió als principals acords internacionals en sostenibilitat; les mesures per prevenir la contaminació i reduir les emissions; i la realització d’avaluacions de risc.

En les seves conclusions, EcoVadis destaca que Ercros disposa de sistemes de gestió avançats en matèria ambiental, de pràctiques comercials justes i de relacions laborals i drets humans.