Estudiants i professors del màster en enginyeria química de l’Institut Químic de Sarrià « IQS » han visitat la fàbrica d’Ercros de Vila seca I. Joan Cambra, cap d’R+D de química bàsica del complex industrial de Tarragona de l’empresa ha estat l’encarregat d’acompanyar el grup durant la visita.

Ercros col·labora amb el màster de l’IQS tutoritzant l’alumnat que, en el projecte, està dissenyant una unitat de procés d’acord amb les millors tècniques disponibles.

Ercros és una companyia compromesa en la difus ió del coneixement científic i tecnològic que ha adquirit al llarg dels anys de fabricació de productes químics; per aquesta raó, col·labora en la formació tècnica d’estudiants que s’incorporaran al món laboral amb les competències necessàries per exercir la seva professió al sector industrial.