La companyia IQLIT Emulsiones Poliméricas S.L.U. és nou membre de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). La companyia compta amb 30 treballadors a les seves instal·lacions del Polígon Sud.

La planta de producció ubicada a la Canonja va ser construïda el 1976 per la companyia química alemana Hoechst. Amb posterioritat ha estat gestionada per les empreses Clariant i Celanese respectivament, fins que al desembre de 2015 va passar a formar parteixi del Grupo Industrial CL dins de l’activitat d’IQOXE. Al desembre de 2019, el Grupo Industrial CL decideix constituir IQLIT Emulsiones Poliméricas S.L.U., a la qual aporta el negoci d’emulsions polimèriques en un procés que finalitza el gener de 2021. IQLIT Emulsiones Poliméricas és una companyia tecnològica especialitzada en el disseny, desenvolupament i fabricació d’emulsions polimèriques en base aigua per a totes les famílies d’aplicacions tecnològiques del mercat.

Com a empresa dedicada al sector químic, IQLIT Emulsiones Poliméricas, S.L.U. ha decidit unir-se a l’AEQT per poder participar de la feina col·laborativa que es porta a terme en el si de l’associació, i per impulsar projectes conjunts que contribueixin a la sostenibilitat, desenvolupament i progrés dels polígons químics tarragonins i del territori.

L’adhesió d’IQLIT Emulsiones Poliméricas S.L.U. a l’AEQT la van formalitzar el director general de l’empresa, César Valero, i el gerent de l’associació, Juan Pedro Díaz.