• L’Informe Públic de l’AEQT reflecteix un augment de la producció i els llocs de treball, però també dificultats com el cost de l’energia o el retard de les xarxes tancades
  • La posada en marxa d’un nou i ambiciós Pla Estratègic va servir com a full de ruta de les nombroses accions i projectes en els quals van treballar les comissions de l’associació

L’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha presentat el seu Informe Públic 2021, el document que recull les dades, indicadors i paràmetres del sector petroquímic corresponents a l’exercici, i que es fa ressò d’una millora en els resultats de seguretat: el nombre d’accidents amb baixa a les empreses AEQT va caure un 37%, la qual cosa es tradueix en una reducció en l’índex de freqüència (nombre d’accidents per cada milió d’hores treballades), que va passar de 4,04 l’any 2020 a 2,34 l’any 2021. Pel que fa al personal d’empreses de serveis, la millora també és considerable: l’índex de freqüència va ser d’1,41, quan l’any anterior havia estat 1,82.

Igualment, l’Informe remarca que també es va reduir, i de manera molt considerable, l’índex de gravetat, que va ser de 0,05 (havia estat d’1,82 l’any 2020). Es van recuperar, en aquest sentit, les xifres habituals del sector químic tarragoní, que sistemàticament estan molt per sota de la mitjana i de la majoria dels altres sectors, però que el 2020 havien estat excepcionalment altes.

L’Informe posa de manifest un cop més la solidesa del sector petroquímic com a motor econòmic, amb un inici de recuperació en les xifres de producció, que es va situar en els 18,2 milions de tones, un 6,7% per damunt del 2020. Un cop més, el sector s’erigeix en principal exportador de la demarcació i va ser el responsable del 68,7% dels moviments al Port de Tarragona.

La recuperació es detecta també en els llocs de treball directes, que creixen fins als 5.526. Pel que fa als indirectes, l’augment és encara més significatiu, però en aquest cas per motius conjunturals: el 2021 van coincidir diferents aturades per manteniment de gran envergadura, i també es van reprendre activitats que s’havien ajornat durant el 2020 per la pandèmia, i això va fer créixer de manera excepcional els llocs de treball indirectes, que van ser 6.859.

Malgrat aquests indicadors positius, l’Informe també reflecteix les greus dificultats per les quals va travessar el sector durant l’exercici per culpa de factors externs: en especial l’elevat cost de l’energia, però sense oblidar l’absència xarxes tancades, la manca d’infraestructures crítiques, les incerteses fruit de les novetats normatives… que situen el sector en desavantatge respecte de la resta d’Europa. Una situació que s’ha vist encara més agreujada durant el present 2022, condicionat pels costos energètics i la inflació, aspectes que el sector observa amb preocupació i que estableixen una perspectiva d’incertesa de cara als propers mesos.

Com sempre, l’Informe recull també els indicadors mediambientals de l’exercici, on destaca un nou màxim històric en l’ús d’aigua regenerada: un 18% del total d’aigua consumida per les empreses del sector era reutilitzada, procedents d’aigües residuals urbanes. Els plans del sector passen per incrementar aquest percentatge fins al 25% a curt termini (2-3 anys), i fins a un 40% més endavant, amb la futura construcció d’una nova planta que pugui regenerar les aigües residuals de la pròpia indústria.

El Pla Estratègic, full de ruta de les comissions

En l’Informe també es repassen els principals projectes i accions duts a terme per l’Associació durant l’exercici, en aquest cas clarament marcat per la posada en marxa del nou Pla Estratègic AEQT 2021-2023. En aquest context, es posen en relleu el nou sistema de millora continuada en el qual va treballar la Comissió de Seguretat, que establirà estàndards conjunts per a les empreses associades, o la nova guia de bones pràctiques que desenvolupa la Comissió de Medi Ambient en la mateixa línia.

L’apartat dedicat a la Comissió d’Energia se centra en la transició energètica i, en particular, en la intensa tasca dedicada a projectes vinculats a la descarbonització i a l’hidrogen, així com també en les al·legacions presentades a l’esborrany de reglament de xarxes tancades, mentre que en l’àmbit de la Comissió de Territori s’explica que l’AEQT va presentar propostes de millora al projecte de tren-tramvia del Camp de Tarragona, així com també la relació i el diàleg establert amb la Plataforma de Mercaderies per l’Interior.

La Comissió Sociolaboral va tornar a elaborar el 2021 una enquesta sobre els principals indicadors en aquest àmbit i va aconseguir la participació més alta fins la data, la qual cosa dota encara de més representativitat els resultats. Unes dades que tornen a posar en evidència que la química és referent en aspectes com la formació, els salaris, contractes indefinits, els plans i polítiques de conciliació i igualtat…

El 2021 va ser també l’any de la posada en marxa de la nova Comissió d’Innovació i Tecnologia, com a part del desplegament del Pla Estratègic, i en aquest primer exercici el grup va treballar especialment en projectes relacionats amb el 5G. La Comissió d’Empreses de Serveis, per la seva banda, va treballar en l’oferiment de places de formació AEQT-AEST per als municipis on estan instal·lades les empreses del sector, per tal que els ajuntaments poguessin al seu torn oferir-les a persones en determinades situacions de dificultat, com ara l’atur.

El Pla Estratègic també va centrar les accions de la Comissió d’Activitats Logístiques i Portuàries, que va analitzar mesures que puguin incrementar la intermodalitat i va dur a terme un estudi sobre quina la reducció d’emissions generades pel sector gràcies a la posada en marxa del Corredor Mediterrani: aquest estalvi se situarà al voltant de les 100.000 tones.

Finalment, la Comissió de Comunicació va treballar el 2021 en la posada en marxa de nous canals de comunicació (com la nova pàgina web de l’AEQT) i transparència (com ara la publicació en xarxes socials d’incidents menors), així com en la generació de continguts audiovisuals divulgatius sobre el sector, com la sèrie de vídeos animats Quimipèdia o una campanya de testimonials de treballadors d’empreses associades. L’Informe també posa en valor la tasca i els resultats obtinguts a l’Aula de la Química, que va rebre la visita de més de 600 escolars, malgrat l’impacte de la pandèmia.

El darrer apartat de l’Informe Públic és la memòria d’activitats, on es recullen les intenses relacions amb la societat del 2021, en especial per presentar el Pla Estratègic als agents públics i privats del territori; la participació a Expoquimia; l’organització d’una multitudinària Jornada Anual; les sessions de divulgació tècnica, o les diferents reunions del Panel Públic Assessor.