L’Informe de Sinistralitat Laboral presentat per Feique confirma que, l’any 2020, la indústria química va tornar a ser un dels sectors més segurs i amb menys accidents d’Espanya. Els índexs d’accidentabilitat de la Química es mantenen per sota fins i tot dels del sector serveis.

La Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) ha fet pública una nova edició del seu Informe de Sinistralitat Laboral del Sector Químic 2020, que recull la classificació dels accidents amb baixa laboral que van tenir lloc l’any passat a les empreses, així com els índexs estadístics de les companyies associades a Feique en l’àmbit de la seguretat i la salut dels treballadors.

Comparant els resultats de les empreses químiques de Feique amb la resta d’activitats econòmiques, aquestes presenten un índex d’incidència d’accidents que el 2020 va ser 4,40 vegades menor a la registrada pel conjunt de la Indústria; 2,40 vegades menor de la mitjana nacional i gairebé sis vegades menor que el sector de la construcció.

Aquestes dades reflecteixen de manera tangible que en les empreses de Feique ocorre un accident per cada 162.000 hores treballades, és a dir, que són més segures que altres sectors productius i operen amb altíssims nivells de seguretat. De fet, els accidents a la indústria química espanyola són menys freqüents, fins i tot, que en el sector serveis.

Aquestes xifres són fruit del compromís de les companyies del sector, que apliquen programes internacionals com Responsible Care per a la millora contínua de la seguretat, la protecció del medi ambient i la Responsabilitat Social Empresarial, mostra del seu ferm compromís amb la prevenció de riscos laborals, prenent com a objectiu prioritari de la seva política empresarial arribar a “accidents zero”, fet que fa del químic un dels sectors més segurs d’Espanya, segons xifres oficials (consultar Decàleg de Seguretat del Sector Químic).

Segons valora el director general de Feique, Juan Antonio Labat: “L’aplicació del programa Responsible Care per part de les empreses membres de Feique ha revertit en una indiscutible millora i superació contínua dels seus nivells de seguretat al llarg de el temps, molt per sobre de la mitjana industrial. No obstant això, en l’últim any, la pandèmia ha suposat un desafiament majúscul a tots els nivells i, per descomptat, en l’àmbit de la PRL. Les empreses van adoptar des del primer moment totes les mesures i protocols de prevenció i actuació necessaris per a garantir la seguretat i la salut d’empleats i contractistes fent possible la continuïtat productiva d’un sector tan essencial com el químic”.