• El Reial Decret comporta l’oportunitat d’implementar les xarxes tancades, però no garanteix la seva aplicabilitat competitiva

L’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) valora com un avenç l’aprovació del Reial Decret que, finalment, regula la implantació de xarxes tancades de distribució elèctrica a Espanya, 14 anys després que fossin aprovades a nivell europeu per una Directiva del 2009.

El sector petroquímic de Tarragona considera positiu que, finalment, aquesta configuració elèctrica es contempli en l’ordenament jurídic espanyol, i constata que la regulació ofereix l’oportunitat de millorar parcialment la situació i eliminar alguns dels greuges i dèficits de competitivitat que, per l’absència d’aquesta normativa fins ara, ha hagut de suportar el sector en comparació amb els seus competidors de la resta d’Europa, on les xarxes tancades són vigents des de fa anys. Caldrà veure com evolucionen els aspectes econòmics associats a la reducció dels peatges, on la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), segons el nou Reial Decret, tindrà un paper determinant.

També es valora positivament que, en el text finalment aprovat, el Govern espanyol hagi inclòs algunes de les al·legacions que s’havien presentat des del sector químic, com per exemple que es permeti que puguin formar part d’una xarxa tancada empreses dels grups D i E del CNAE, que inclou empreses auxiliars de la química i que formen part dels polígons, com les dedicades a l’energia, les aigües o la gestió de residus.

Alhora, però, el sector lamenta que altres qüestions que s’havien plantejat al Govern espanyol finalment no hagin estat contemplades, com per exemple les xarxes tancades preexistents per situacions històriques sobrevingudes, o la previsió de que l’impacte econòmic de les xarxes tancades existents serà avaluat cada 4 anys, la qual cosa dona un punt d’arbitrarietat a la norma, amb la incertesa i inseguretat que això suposa.

De manera que, malgrat que la regulació implica un avenç i podria comportar millores, aquestes seran parcials i no resoldran tots els dèficits i barreres que el sector ha estat suportant aquests 14 anys en comparació amb els seus competidors directes de la resta d’Europa. Malgrat tot, des del sector es valora com a positiva la nova norma i s’afronta aquesta nova etapa amb optimisme.