• L’Observatori avalua la presència de 62 compostos diferents a 15 poblacions a través de 22 punts on s’han instal·lat mesuradors
  • El sindicat UGT també s’adhereix a l’Observatori
  • Les dades obtingudes es mantenen en paràmetres molt similars als de l’any passat

Els resultats dels mesuraments realitzats al llarg dels primers sis mesos del 2022 per part de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, impulsat per Repsol i l’AEQT, han servit per constatar que la mitjana de totes les immissions segueixen per sota dels límits legals i recomanats, amb uns resultats similars a d’altres anys.

Si analitzem la totalitat de Compostos Orgànics Volàtils, sense distingir tipologies ni orígens, els nivells de Tarragona es situen per sota dels valors detectats a Barcelona; encara que cal tenir en compte que les mitjanes es computen anualment i sis mesos no són prou significatius.

En el cas específic del Benzè, si bé es mostren diferències entre poblacions, tots els valors dels primers sis mesos es troben molt per sota del límit d’immissió de 5 μg m-3 (micrograms per metre cúbic) que estableix la normativa espanyola i europea com a mitjana anual. Mentre que en el cas de l’1,3 butadiè, tot i no haver-hi cap valor normatiu que estableixi el límit d’immissions, en el cas del Morell s’assoleixen els límits recomanats si la mitjana de sis mesos es projecta com a mitjana anual.

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona mesura un total de 15 municipis a l’entorn dels polígons químics nord i sud, en els quals s’han instal·lat 22 punts de mesurament, incloent els que hi ha a Prades, Barcelona, Girona i Lleida, que permeten fer comparatives entre aquestes altres poblacions i les del Camp de Tarragona.

Durant els primers sis mesos de l’any, l’Observatori ha estudiat 62 compostos orgànics volàtils diferents. De tots ells, el Benzè també es mesura en continu a través de la Xarxa de Vigilància Pública de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, fet que permet comparar any rere any la fiabilitat de la metodologia emprada en l’estudi impulsat per Repsol i l’AEQT perquè els resultats obtinguts a través de totes dues fonts sempre són molt similars. Així mateix, es confirma que la metodologia aplicada és flexible i eficient perquè permet adaptar sense cost els punts de mesura i els mostrejos a les necessitats dels municipis que ara disposen d’una nova font de monitoratge. A més, l’Observatori és una eina d’avaluació de la qualitat de l’aire que ha esdevingut estable i permanent en el temps, cosa que permet avaluar l’evolució de les concentracions al llarg dels anys.

L’Observatori segueix sumant adhesions i enguany s’han incorporat al seu Consell Social el sindicat UGT. A banda d’aquesta darrera adhesió, l’Observatori compta amb la participació de l’AEQT, el Port de Tarragona, les Cambres de Comerç de Tarragona i Reus, l’Associació Hotelera de la Província de Tarragona i l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria, com a representants del sector turístic de la demarcació, i els Ajuntaments de Reus, Villalonga del Camp, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Perafort, Valls i Constantí. Aquestes entitats formen el Consell Social que es reuneix dues vegades a l’any com a fòrum participatiu i de debat amb la missió de valorar els resultats i plantejar nous reptes per a l’Observatori. L’Observatori compta també amb un Consell Tècnic Assessor que està format per experts de les empreses del sector i de la URV, i que té com a missió la supervisió tècnica dels treballs que es duen a terme.

Els treballs estan dirigits en l’àmbit científic pel Dr. Francesc Borrull, Catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili. L’Observatori de la Qualitat de l’Aire es gestiona sota la direcció de la Fundació Privada Institut Cerdà i vol donar resposta a la demanda social d’informació sobre la qualitat de l’aire a l’entorn de les plantes químiques al Camp de Tarragona. L’estudi, coneixement i millora de la qualitat de l’aire és l’objectiu principal de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, però també vol ser una eina de reflexió i debat en l’entorn territorial.