La parada plurianual de manteniment de les unitats d’OP/SM (Òxid de Propilè/Estirè Monòmer) i derivats (Poliols polimèrics, Poliols flexibles i Glicols), dins l’àrea de química derivada del complex industrial de Repsol a Tarragona, arriba aquesta setmana a l’equador temporal.

La parada plurianual de manteniment de les unitats d’OP/SM (Òxid de Propilè/Estirè Monòmer) i derivats (Poliols polimèrics, Poliols flexibles i Glicols), dins l’àrea de química derivada del complex industrial de Repsol a Tarragona, arriba aquesta setmana a l’equador temporal.

Després de 23 dies, els objectius prioritaris de zero accidents personals, zero accidents industrials i zero incidents mediambientals s’estan complint. Pel que fa als treballs programats, el grau d’avenç és del 40%.

La resta de les àrees del complex industrial, com ara les plantes de l’àrea de combustibles o la planta d’olefines (cracker), continuen funcionant amb normalitat..

Principals actuacions

A la planta principal d’OP/SM, a més dels treballs ordinaris de cada Parada General, com ara neteja, inspecció, revisió, reparació, substitució o actualitzacions tecnològiques als equips per garantir el funcionament adequat durant el següent període d’operació de la unitat, habitualment per 6 anys, en aquesta Parada General de 2024 podem destacar algunes actuacions i inversions rellevants:

Electrificació

Es deixaran preparades les connexions necessàries perquè es puguin substituir, en uns mesos, les principals turbines de vapor motrius dels compressors i bombes clau de la unitat, per motors elèctrics, cosa que millorarà l’eficiència energètica de les instal·lacions i evitarà l’emissió de 104.000 tones de CO2 anuals.

Actualització tecnològica del tip (cremador) d’OPSM.

Una de les principals modificacions que es durà a terme durant la parada és la substitució del tip (cremador) de la torxa d’OPSM, com ja es va fer a les torxes de les unitats d’Olefines (cracker) i de Polipropilè. Se substituirà per un nou model que, utilitzant la millor tecnologia disponible al mercat, aconsegueix reduir substancialment el fum produït en cas d’activar-se la torxa, i la quantitat de vapor necessari per a això, suposant alhora una reducció de les emissions de CO2. S’assoleix així una millor combustió dels hidrocarburs i una millora de l’impacte visual i sonor en els episodis de torxa, cosa que en definitiva suposarà una disminució notable de l’impacte que el funcionament genera en l’entorn del complex industrial. 

Instal·lació de nous RTO (Oxidador Tèrmic Regeneratiu)

Un altre dels treballs destacats és la instal·lació de noves unitats de RTO més eficients que reemplaçaran el Regenox actual (unitat de funcionament similar instal·lada com a millor tecnologia disponible fa uns vint anys). Amb una eficiència tèrmica superior (fins al 97%), i una eficiència molt més gran en la reducció d’emissions de COV (Compostos Orgànics Volàtils) s’aconsegueix una millora de l’impacte mediambiental d’aquesta planta. Els RTO suposen avui dia la millor tecnologia disponible, ja que eliminen més del 99% dels COV amb el mínim cost energètic possible.

Millores de rendiment i modificacions a la planta d’OPSM

Es fan modificacions i millores de rendiment a la planta d’OPSM que aconseguiran una reducció del seu impacte mediambiental, alhora que un estalvi econòmic.

Millores tecnològiques a les unitats de Poliols Flexibles i Polimèrics

S’estan fent millores tecnològiques a la unitat de Poliols Polimèrics que permetran obtenir un producte de major qualitat amb les característiques demandades pel mercat.