• Un total de vint-i-cinc (25) alumnes de l’IES Comte de Rius de Tarragona s’han incorporat a aquesta modalitat de formació que combina les classes a l’aula amb pràctiques al Complex Industrial de Tarragona.
  • Repsol ha mantingut en el curs 2020/2021, la seva col·laboració amb un programa educatiu en què participa des de 2008 a Tarragona.
  • Des de l’any 1997 han cursat la Formació Professional al Complex Industrial de Tarragona 953 alumnes. Des de 2012, any de formalització del model Dual d’FP a Catalunya, el total d’alumnes ha estat de 373 a Repsol Tarragona.
  • Repsol ha estat guardonada amb el premi de l’Alianza per a l’FP Dual a la categoria de grans empreses.

Repsol, en línia amb el seu compromís amb Tarragona, ha apostat un any més per la Formació Professional Dual. Vint-i-cinc (25) alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Química Industrial de l’IES Comte de Rius de Tarragona realitzen pràctiques en diferents àrees de processos del Complex Industrial. També s’han incorporat 2 estudiants de CFGS Dual de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat de l’Institut Comte de Rius, 2 estudiants del CFGS Dual de Mecatrònica, 1 estudiant del CFGS Dual de Sistemes de telecomunicacions Institut Pere Martell i 1 estudiant del CFGS Dual Automatització i Robòtica de l’Institut Comte de Rius.

La Formació Professional Dual combina formació acadèmica, impartida al centre educatiu, amb pràctiques ofertes per empreses col·laboradores, la qual cosa permet als alumnes formar-se en un entorn laboral real. Aquesta modalitat de formació es desenvolupa al Complex Industrial de Repsol a Tarragona des de l’any 2008 amb la signatura del primer conveni entre la companyia multienergètica i la conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Repsol va ser una de les primeres empreses a col·laborar en aquest tipus d’iniciativa convertint al Complex Industrial de Tarragona en el millor escenari per potenciar i facilitar la formació i capacitació dels futurs professionals de sector.

En el curs 2020/2021, tot i les circumstàncies excepcionals, Repsol consolida a Tarragona la seva aposta per la Formació Professional Dual garantint als alumnes totes les mesures de seguretat i de prevenció davant la Covid-19.

El setembre de 2021 s’incorporen 16 nous estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Química Industrial 2020-2022, que cursaran les pràctiques a Repsol. Addicionalment, també s’incorporen 5 estudiants d’altres cicles formatius.

En el període comprès entre 1997 i 2021, s’han realitzat 53 cursos de Formació Professional al Complex Industrial de Tarragona, amb un total de 953 alumnes, dels quals 712 han passat a ser treballadors de Repsol. Aquestes dades suposen un 75% d’inserció laboral a Repsol. La xifra total d’inserció laboral total és del 90% (sumant els alumnes que s’han incorporat a Repsol i a altres empreses del sector).

Des de 2012, any de formalització del model Dual d’FP a Catalunya, el total d’alumnes que han cursat aquesta modalitat al Complex Industrial de Tarragona ha estat de 373, dels quals 264 (un 71%) s’han incorporat a la plantilla de Repsol.

Repsol, agent actiu en la formació dels joves

La col·laboració del Complex Industrial de Repsol a Tarragona amb les institucions educatives és per-manent i cada any realitzen pràctiques al centre industrial, alumnes de Formació Professional de diferents modalitats: Dual i Formació a centres de treball (FCT) així com estudiants universitaris de diverses universitats de país. En aquest moment estan realitzant pràctiques 8 estudiants de Grau de diferents disciplines, tant cursant pràctiques curriculars com realitzant treballs de final de grau.

Repsol és un referent en aquest àmbit i participa activament en iniciatives de divulgació i d’apropament de la Formació Professional Dual als alumnes, apostant per aquest tipus d’estudis.

Així mateix, Repsol ha participat com a ambaixador a la V edició de l’European Vocational Skills Week durant tres anys consecutius, fins a 2020. La companyia multienergètica ha representat a Espanya en aquest esdeveniment on ha exposat la importància de la Formació Professional, així com el projecte d’FP Dual a Repsol que es desenvolupa als seus centres de treball i als seus cinc complexos industrials.

Premi de l’Alianza per a l’FP Dual

Repsol ha rebut avui el Premi de l’Alianza per a l’FP Dual en la categoria “Grandes Empresas” a la cinquena edició d’aquests guardons, en reconeixement al compromís de la companyia amb la formació i l’aprenentatge per impulsar i millorar l’ocupabilitat juvenil, a més de ser una de les empreses que realitza unes de les millors iniciatives i experiències en aquest àmbit formatiu.

La companyia va ser una de les primeres empreses que va posar en marxa l’FP Dual, conscients que era un model molt adequat per poder combinar l’”aprendre fent” amb la formació acadèmica. En aquest, els centres formatius treballen conjuntament, molt de la mà i coordinats per poder adaptar els continguts formatius a allò que demanda el mercat laboral, per facilitar i acostar als joves la seva entrada al món professional.

Des de llavors, prop de 700 alumnes d’aquesta modalitat s’han format a Repsol i més de 300 s’han incorporat a la plantilla de la companyia i a la seva borsa de treball, gràcies a l’aprenentatge i l’experiència satisfactòria que els va suposar passar per les seves instal·lacions i centres treball (els cinc Centres Industrials de la companyia a Espanya, al Repsol Technology Lab o a la seu central de la companyia).

L’orientació dels tutors, professionals amb una important trajectòria i experiència en el seu àmbit laboral a Repsol i amb una capacitat d’acompanyament per als alumnes sobre el terreny, ha estat i és molt important perquè aquests joves puguin progressar educacional i professionalment en les seves diferents disciplines.