• La iniciativa Pelltinel és un sistema de monitorització dotat amb intel·ligència artificial que detecta la presència de pèl·lets en llocs inusuals, en qualsevol anella de la cadena de fabricació de productes plàstics.
  • Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, ha declarat que la companyia és sensible a les demandes i preocupacions de la societat i que aquesta tecnologia és un pas més en el compromís amb el medi ambient i l’objectiu zero pèl·lets.
  • L’arrencada d’aquesta iniciativa es va fer el 2019 i es va liderar des del complex industrial de Tarragona, amb el suport del programa de Transformació Digital de Repsol.

Repsol, compromès amb el medi ambient, ha impulsat juntament amb els seus socis tecnològics Merasys i Fieldeas, el desenvolupament d’una solució digital i innovadora per monitoritzar el procés de fabricació de productes plàstics. El sistema, conegut com a Pelltinel, utilitza càmeres d’alta resolució i intel·ligència artificial per detectar les partícules conegudes com a pèl·lets o gransa en llocs inusuals i llança avisos de manera immediata per procedir a implementar mesures de correcció.

Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, ha presentat aquest matí el sistema digital Pelltinel, que ja ha estat instal·lat a la factoria. Javier Sancho ha destacat el compromís de la companyia per donar resposta a aquest repte mediambiental i l’intens esforç realitzat des de fa més de cinc anys en col·laboració amb la iniciativa Zero Pellets Loss d’Ocean Clean Sweep (OCS), promogut per la indústria plàstica a nivell mundial per adoptar les millors pràctiques disponibles i evitar l’emissió al medi ambient de partícules plàstiques.

Pelltinel és actualment la millor solució disponible al mercat per realitzar el seguiment dels pèl·lets en tota la cadena de fabricació de productes plàstics, des de la producció de la matèria primera, manipulació, transport i transformació en el producte acabat fins al reciclatge de la matèria primera. La seva instal·lació en cadascuna d’aquestes etapes permetria fer el rastreig i minimitzar les fuites de partícules plàstiques.

En aquest sentit, ha explicat que “Pelltinel suposa fer un pas més en el nostre compromís amb el medi ambient i l’objectiu zero pèl·lets. És un reflex de com a Repsol prioritzem les accions necessàries per minimitzar els possibles impactes, tant de les nostres operacions com dels productes que oferim als nostres clients, donant resposta, a més, a una demanda del nostre entorn”.

Sancho també ha destacat que “el complex industrial de Repsol a Tarragona, primer centre productor de poliolefines a Europa que aconsegueix el certificat OCS (Operation Clean Sweep), ha entrat en una nova etapa marcada per la descarbonització, la circularitat i la digitalització, i que es caracteritza per la implantació de processos de producció més sostenibles”. En aquest sentit, Joan Ramon Balcells, gerent de Logística Operativa de Repsol a Tarragona i responsable del programa OCS-Zero Pellet Loss, ha explicat les principals accions realitzades al complex industrial de Repsol per evitar l’escapament de pèl·lets al medi, tant des del punt de vista operatiu, com de materials, com de disseny, destacant la instal·lació d’un túnel de bufat de camions cisterna i les millores en dissenys de barreres físiques als pluvials.

L’aposta de Repsol per la tecnologia digital, en un projecte innovador únic al mercat, significa anar més enllà de totes les millores analògiques, amb vocació de ser un avenç importantíssim en la detecció de pèrdues de pèl·lets i, per tant, una ajuda de primer nivell en la quantificació i resolució de les causes que motiven aquestes pèrdues.

Pelltinel és una iniciativa que va començar el 2019, liderada des del complex industrial de Repsol a Tarragona, amb el suport del programa de Transformació Digital de Repsol. Juan Antonio Gil, gerent de projectes transversals de Repsol, i Luca Sanminiatelli, Product Owner Pellet Detection, han explicat els detalls de les eines tecnològiques que permeten, per exemple, la inspecció dels camions que surten dels polígons o el control de les aigües sortints. Gràcies al seu programari i ús de dispositius avançats (càmeres d’alta resolució, app intel·ligent, sistema de geolocalització, entre d’altres), Pelltinel permet monitoritzar, analitzar i avaluar l’estanquitat dels processos. D’aquesta manera, a més de detectar fuites i poder actuar ràpidament, el sistema acumularà un històric de dades per identificar problemes recurrents, amb l’objectiu de corregir-los.

Pelltinel neix del compromís de Repsol amb el programa Operation Clean Sweep, una iniciativa mundial promoguda a Europa des de PlasticsEurope per evitar la pèrdua de partícules de plàstic en qualsevol de les etapes de la seva cadena de valor: producció, manipulació, transport, transformació i reciclatge. Pelltinel acaba de ser presentat a Expoquimia, una de les principals fires del sector, on les solucions pràctiques que ofereix han despertat l’interès de diverses empreses.