• Repsol destinarà 50 milions d’euros a treballs de manteniment durant la parada programada de l’àrea Química del complex industrial de Tarragona i 100 milions d’euros a inversions en seguretat, medi ambient, eficiència energètica i millora de la competitivitat.
  • Aquesta inversió habilitarà un nou cicle operatiu que permetrà que el complex industrial avanci en la seva transformació, amb focus en la reducció d’emissions de CO2, la circularitat i la digitalització.
  • Els treballs, que duraran 52 dies, permetran la revisió de 675 equips i la posada en marxa de projectes per valor de 100 milions d’euros, que milloraran la competitivitat i l’eficiència energètica de les instal·lacions i possibilitaran evitar l’emissió de 104.000 tones de CO2
  • El màxim respecte al medi ambient i la seguretat marcaran la parada, que involucrarà una mitjana diària de 1.300 treballadors, amb puntes màximes de 2.300 persones, addicionals a les 1.700 (entre personal propi i d’empreses col·laboradores) que diàriament accedeixen a treballar al complex de manera habitual. En total, doncs, els dies de màxima afluència durant la parada, accediran al complex industrial més de 4.000 persones.
  • Es realitzaran inversions de millora tecnològica per incrementar la competitivitat, així com inspeccions i treballs de manteniment a diverses unitats, amb una estimació total de 600.000 hores/persona.
  • El director del complex industrial, Javier Sancho, ha destacat la clara aposta de Repsol per Tarragona i per mantenir el complex industrial com a referent industrial, tecnològic, sostenible i competitiu que permeti continuar generant valor social i econòmic per al territori.

La parada pluriennal de manteniment de les unitats d’OPSM (Òxid de Propilè/Estirè Monòmer) i derivats (Poliols polimèrics, Poliols flexibles i Glicoles), dins l’àrea de química derivada del complex industrial de Repsol a Tarragona, arrencarà el 15 de gener. Aquestes unitats han estat sotmeses a treballs de manteniment de forma periòdica, però és durant aquesta parada programada quan paren de forma simultània per poder realitzar els treballs d’inspecció reglamentaris i emprendre millores que permetin incrementar la fiabilitat, seguretat i eficiència energètica dels equips. La resta de les àrees del complex industrial, com ara les plantes de l’àrea de combustibles o la planta d’olefines (cracker), continuaran funcionant amb normalitat.

Repsol aposta per Tarragona

Amb un pressupost total de 150 milions d’euros, aquesta parada programada és la més gran de la història del complex pel que fa al seu pressupost. Els treballs duraran 52 dies i inclouen actuacions de manteniment, inspeccions i inversions a diverses plantes de l’àrea química del complex industrial de Tarragona.

En aquest sentit, es revisaran un total de 675 equips, en què es realitzaran inspeccions reglamentàries i treballs de manteniment. També es revisaran 270 línies i 585 vàlvules de seguretat. Pel que fa a les inversions, es posaran en marxa projectes per valor de 100 milions d’euros que milloraran l’eficiència energètica de les instal·lacions i possibilitaran evitar l’emissió de 104.000 tones de CO₂ anuals (l’equivalent a les emissions anuals d’una població de 35.000 habitants).

Les inversions tindran a veure amb els àmbits de la seguretat, el medi ambient i l’eficiència energètica, la descarbonització, la circularitat i la digitalització, i es faran aplicant les millors tecnologies disponibles. Aquests nous passos cap a la transformació del complex industrial de Tarragona en un hub multienergètic estan dissenyats per donar resposta a les fites establertes amb vista a la descarbonització del complex industrial cap a les emissions neutres de CO₂, l’any 2050.

L’electrificació del compressor de propilè de la planta d’OPSM, amb una inversió de 22 M€, i la instal·lació d’un tercer reactor d’oxidació a la mateixa planta són dues de les actuacions més rellevants que es duran a terme.

La instal·lació del tercer reactor d’oxidació també representa el muntatge d’un nou compressor de gas i diverses modificacions en equips existents (amb una inversió total de 44 M€). Aquesta actuació permetrà augmentar la producció d’òxid de propilè.

Cal destacar també entre les inversions més significatives, la instal·lació de nous oxidadors tèrmics per al tractament d’emissions gasoses (amb una inversió de 20 M€), que permetran reduir de manera significativa les emissions a l’atmosfera, i la substitució del cremador de la torxa d’OPSM/PEAD (4 M€).

El director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, ha ressaltat “la clara aposta de Repsol per Tarragona i per mantenir el complex industrial com un referent industrial, tecnològic, sostenible i competitiu” que permeti continuar generant valor social i econòmic. Sancho ha destacat que “només en parades de manteniment, la companyia destinarà, aquest any a Tarragona, més de 50 milions d’euros”.

Empreses auxiliars

Una cinquantena de persones han treballat durant dos anys per preparar aquesta parada de manteniment, perquè tot estigui planificat al detall. A més d’aquestes persones, per als treballs d’execució, se sumaran al voltant de 500 professionals del complex industrial i 30 més procedents de diferents centres industrials de Repsol. Així mateix, Repsol disposarà dels serveis de més de 80 empreses auxiliars, el 90% de les quals són locals o tenen delegació a Tarragona.

El complex industrial de Repsol és una de les indústries destacades al seu entorn, per la seva capacitat per generar ocupació i desenvolupament social i econòmic, i en aquesta parada ha fet un esforç per fomentar l’ocupació entre les empreses i els treballadors de l’entorn immediat.

En total, la parada farà servir de manera directa una mitjana diària de 1.300 persones, amb puntes de treball durant les quals accediran al Complex fins a 2.300 persones. Aquest volum de persones i feina equival a un total de 600.000 hores/persona. És a dir, si els treballs de la parada els pogués fer una única persona en jornades laborals de vuit hores, hauria de dedicar-hi més de 192 anys de feina ininterrompuda (treballant 8 h cada dia de l’any).

Aquests pics de 2.300 persones dedicades a la parada són addicionals a les 1.700 (entre personal propi i d’empreses col·laboradores) que diàriament accedeixen a treballar al complex de manera habitual. En total, doncs, els dies de màxima afluència durant la parada, accediran al complex industrial més de 4.000 persones.

Seguretat i formació

La seguretat i la salut de les persones són la màxima prioritat de Repsol i, en aquesta línia, s’han desenvolupat cursos de formació específica per als treballadors de plantilla i de les empreses auxiliars que participaran en la parada. A més de la formació ordinària, s’han impartit un total de 38.000 hores de formació en matèria de seguretat. En aquest sentit, s’ha fet un esforç especial per conscienciar i sensibilitzar tots els participants en la parada de la importància de complir totes les normes de seguretat vigents per prevenir accidents laborals i guardar el màxim respecte al medi ambient.

Més enllà de les mesures de seguretat pròpies del complex industrial, i tal com ja s’havia fet en les parades anteriors, s’ha creat un Grup de Coordinació de Seguretat i Medi Ambient format per 140 tècnics que es dedicaran en exclusiva a tasques de prevenció i seguretat. Aquest grup comptarà amb el suport d’empreses especialitzades en tasques específiques, com ara les feines en alçada o el control de maniobres, i també amb equips 24 hores d’emergència i de rescat. Es tracta de personal altament qualificat, dedicat exclusivament a aquestes feines i amb una dilatada experiència.

Parar per avançar

Aquest tipus de parades de manteniment estan programades i es regeixen per un calendari pluriennal. Es repeteixen de forma periòdica per a la revisió, el manteniment i la millora de les unitats. Després d’una actuació d’aquestes característiques, les unitats recuperen les condicions originals per operar, d’acord amb els estàndards de seguretat més alts, i es realitzen amb la màxima optimització possible en temps i costos.