L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona avalua la presència de 62 compostos diferents a 15 poblacions a través de 22 punts on s’han instal·lat mesuradors.

El sector turístic també s’adhereix a l’Observatori.

Es constitueix el Consell Tècnic Assessor format per experts de la URV i de les empreses.

Els resultats dels mesuraments realitzats al llarg dels primers sis mesos del 2021 per part de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, impulsat per Repsol amb la participació de l’AEQT, han servit per constatar que totes les emissions segueixen per sota dels límits legals i recomanats amb uns resultats similars a d’altres anys. En el cas específic del benzè, si bé es mostren diferències entre poblacions, tots els valors mitjans es troben molt per sota del límit d’immissió de 5 μg m-3 (micrograms per metre cúbic) de mitjana anual que estableix la normativa espanyola i europea. Mentre que en el cas de l’1,3 butadiè, tot i no haver-hi cap valor normatiu que estableixi el límit d’immissions, els valors mitjans es troben per sota dels 2 μg m-3 (micrograms per metre cúbic) que s’estableix com a recomanació de mitjana anual de referència al Canadà. Si es fa l’anàlisi de la suma total de COV detectats, sense distingir-ne les tipologies, Barcelona segueix sent la població amb més concentració d’aquestes substàncies.

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona mesura un total de 15 municipis a l’entorn dels polígons químics nord i sud, en els quals s’han instal·lat 22 punts de mesurament, incloent els que hi ha a Prades, Barcelona, Girona i Lleida, que permeten fer comparatives entre aquestes altres poblacions i les del Camp de Tarragona.

En aquesta edició de l’Observatori s’han estudiat 62 compostos orgànics volàtils diferents. De tots ells, el benzè també es mesura en continu a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, cosa que ha permès demostrar la fiabilitat de la metodologia emprada en l’estudi impulsat per Repsol i l’AEQT perquè els resultats obtinguts a través de totes dues fonts són molt similars. Així mateix, es confirma que la metodologia aplicada és flexible i eficient perquè permet adaptar els punts de mesura i els mostrejos a les necessitats dels municipis que ara disposen d’una nova font de monitoratge.

L’Observatori segueix sumant adhesions i enguany s’han incorporat al seu Consell Social els ajuntaments de Reus i Vilallonga del Camp i també l’Associació Hotelera de la Província de Tarragona i l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria, com a representants del sector turístic de la demarcació. A banda d’aquestes darreres adhesions, l’Observatori compta amb la participació de l’AEQT, el Port de Tarragona, les cambres de comerç de Tarragona i Reus i els ajuntaments de la Canonja, Constantí, la Pobla de Mafumet, el Morell, Perafort i Valls. Aquestes entitats formen el Consell Social que es reuneix dues vegades a l’any com a fòrum participatiu i de debat amb la missió de valorar els resultats i plantejar nous reptes per a l’Observatori. Precisament la darrera setmana també s’ha constituït el Consell Tècnic Assessor de l’Observatori, que està format per experts de les empreses del sector i de la URV i que té com a missió la supervisió tècnica dels treballs que es duen a terme. L’Observatori, tot i ser una iniciativa del sector industrial, és una eina participativa a disposició de tots els agents de territori i, en especial, de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona que gestiona la Generalitat de Catalunya.

Els treballs impulsats per Repsol, en l’àmbit científic estan dirigits pel Dr. Francesc Borrull, Catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili. L’Observatori de la Qualitat de l’Aire es gestiona sota la direcció de la Fundació Privada Institut Cerdà i vol donar resposta a la demanda social d’informació sobre la qualitat de l’aire a l’entorn de les plantes químiques al Camp de Tarragona. L’estudi, el coneixement i la millora de la qualitat de l’aire és l’objectiu principal de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, però també vol ser una eina de reflexió i debat en l’entorn territorial.

Resultats dels mesuraments de concentracions de COVs fetes per l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona durant els 6 primers mesos de l’any (Gener-Juny 2021):