L´Associació Empresarial Química de Tarragona i l’empresa Torres Servicios Técnicos, TST, han subscrit un acord de col·laboració pel qual ambdues organitzacions pretenen treballar conjuntament.

TST és una empresa de lloguer d’equips de refrigeració, climatització, bombament i potència elèctrica per a instal·lacions temporals que ofereix divisions especialitzades per a cada projecte.

El departament tècnic adequat  projectarà la solució més adequada en sistemes de calefacció, climatització, ventilació, tractament d’aire, control de la temperatura i humitat i potència elèctrica.

El conveni ha estat formalitzat per la directora gerent de l’AEQT, Maria Mas i  María Carmen Torres