Representant PPA BASF. Biòleg de formació i ambientòleg de professió

En plena emergència de sequera, el panel de l’AEQT hem visitat encertadament les instal·lacions d’AITASA (Aigües lndustrials de Tarragona SA) situades al polígon petroquímic sud i concretament les noves instal·lacions de tractament d’aigües industrials, l’EDAR.

Amb una inversió de 30 milions d’euros aportats perles empreses, van ser inaugurades recentment si bé ja estaven en funcionament des de l’any 2022. AITASA recull les aigües industrials residuals ja tractades per cadascuna de les indústries dels dos polígons, perdonar los un nou tractament d’acord a les estrictes directrius europees pel que fa a la qualitat de l’aigua depurada, el que permetrà properament la seva reutilització perles mateixes activitats industrials. Parlem d’una capacitat de tractament de 1.400 m’ /hora, i una capacitat anual similar a les aigües residuals de Tarragona tractades per EMATSA.

Més enllà de les qüestions tècniques i quantitatives, hi ha tres aspectes que m’agradaria destacar coma fruit de la visita.

La primera és el consens de les empreses del complex petroquímic per trobar una solució conjunta, adaptar-se a la normativa i optimitzar els costos de la gestió mantenint el sistema de depuració de cada companyia. Pot ser una sinergia lògica tractant-se del mateix sector industrial, però no li resta mèrit sabent les dificultats que tenim en qualsevol àmbit per posar­-nos d’acord en accions conjuntes i sensates de millora de la gestió.

Destaca ria també la capacitat i celeritat per fer-ho possible. Si bé la normativa europea és de 2016, que la instal·lació estigui en funcionament des de l’any 2022 és una mostra de la capacitat de resposta del sector químic de Tarragona per adaptar la seva activitat als canvis normatius i alhora mostrar la tenacitat i voluntat de millorar la gestió ambiental i la mitigació dels impactes del canvi climàtic pel que fa a l’ús de l’aigua.

1 finalment els resultats. L’any 2026 la indústria química de Tarragona serà capaç d’autoabastir­-se en un 40%de l’aigua regenerada per aquesta instal·lació, traient pressió i uns quants hectòmetres cúbics de les fonts d’abastiment actuals.

Acords, compromisos, capacitat i celeritat és el que ens fa falta, en general, per abordar la majoria dels reptes en els que estem immersos i especialment, els que fan referència a la capacitat d’adaptació al canvi climàtic. I resultats és el que necessitem per creure que és possible fer-ho millor i alhora, l’exemple inequívoc que som capaços d’executar els processos i procediments amb eficàcia per aconseguir-los.

És important que siguem conscients del significat que la indústria química de Tarragona pugui ben aviat recircular el 40%de les seves aigües residuals en els seus processos productius. És un bon referent si volem abordar ambla mateixa eficàcia la gestió de l’aigua dels sistemes urbans i d’altres sistemes productius.