• Dow a Espanya assoleix una xifra de negoci de 2.189 milions d’euros, mantenint la producció malgrat les complexes condicions del mercat.
  • La Companyia inverteix més de 68 milions de dòlars a Espanya durant el 2022, un increment del 36% en relació al 2021.
  • El seu Informe Públic 2022 marca el full de ruta en relació a la sostenibilitat, la circularitat, la reducció d’emissions i la neutralitat climàtica.

Dow Chemical Ibérica ha presentat avui el seu Informe Públic sota el lema ciència sostenible, en el qual recull no només les seves principals fites i resultats a Espanya el 2022, sinó les seves prioritats i desafiaments per assolir el seu gran objectiu: la neutralitat climàtica el 2050. La Companyia assumeix la responsabilitat de liderar la transformació de la indústria sota la convicció que o és sostenible i segura, o no serà.

La publicació de l’Informe Públic destaca que Espanya pot complir amb les seves metes climàtiques i garantir la competitivitat del seu teixit industrial, si aposta per la disminució de la petjada de carboni a les indústries de difícil reducció com és la dels materials, en la qual s’ubica el sector químic. En termes de disminució d’emissions, la indústria química té un potencial clau per garantir la reducció de la petjada de carboni d’altres sectors industrials. Això és resultat de dues coses: primer, del lloc privilegiat que ocupa dintre de la cadena de valor, doncs el 96% de les activitats productives requereix de la química en algun punt del seu procés de fabricació. Segon, de la contribució que les emissions de la química suposen per a les emissions totals dels productes finals, que pot representar entre el 70% i el 90% en indústries clau per a la transició a la neutralitat climàtica, com la construcció o l’automoció.

En el cor del clúster químic s’hi ubiquen dos dels tres crackers que té Espanya. Un d’aquests és propietat de Dow. “A nosaltres ens agrada pensar en el cracker com un tresor, atès que junt amb la indústria del clor, els crackers d’etilè i propilè són el punt de partida de la química moderna, en subministrar les matèries primeres necessàries per a la cadena productiva de múltiples sectors industrials”, ha expressat Ignasi Cañagueral, Director del Complex Industrial de Dow Tarragona i del Hub d’Operacions del Sud d’Europa.

Espanya, mercat clau

L’any 2022, Dow a Espanya va assolir una xifra de negoci de 2.189 milions d’euros, una fita per a la Companyia. Amb tot, com destaca Antonio Logroño, President i Director General de Dow a Espanya i Portugal, “la segona meitat de l’any, marcada per un entorn convuls en què la inflació, l’augment en els costos de l’energia i la guerra a Ucraïna, va provocar un canvi en els mercats que ens va fer haver de fer front a una baixa demanda, a una acumulada disponibilitat de producte europeu i d’importació i a l’augment de costos. Aquesta realitat va comprimir els marges durant els tres últims mesos de l’any. Malgrat això, gràcies a la nostra capacitat de resiliència, compromís, capacitat d’innovació, flexibilitat i fiabilitat, vam aconseguir mantenir la producció mostrant uns resultats en matèria de seguretat, la nostra principal prioritat, molt bons”.

Així mateix, Dow ha augmentat les seves inversions a Espanya, que l’any 2022 van superar la xifra dels 68 milions de dòlars; un increment del 36% en relació a l’any anterior. La major part d’aquest capital va ser destinat a la preparació i execució d’importants projectes a les plantes de Poliglicols i de Polietilè de Baixa Densitat, ambdues localitzades al Complex Industrial de Dow a Tarragona.

El primer d’aquests, que va finalitzar el 2023, permet incrementar el volum de productes que són fabricats en aquesta planta mitjançant un nou reactor i un tren d’acabat, la qual cosa permet flexibilitzar la producció i recolzar el creixement i la innovació amb clients clau en mercats fonamentals com el de la cura personal i la llar, farmacèutic i de lubricants.

La Companyia també va ampliar el seu potencial d’innovació amb l’expansió de les capacitats del laboratori del negoci d’Industrial Solutions, i va posar en marxa projectes avançant en el seu compromís amb el programa Operation Clean Sweep©, una iniciativa mundial de la indústria dels plàstics per evitar l’emissió al medi ambient de partícules de plàstic que pot produir-se de manera involuntària en qualsevol de les etapes de la cadena de valor dels plàstics.