● El finançament impulsarà l’estratègia d’Ercros de reducció de les emissions de gasos
d’efecte invernacle en un 39% l’any 2025.
● El suport del BEI ha de consolidar la posició competitiva de l’empresa.
● L’acord compta amb el suport del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE).

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) i Ercros, companyia química domiciliada a Barcelona i líder al sector a Espanya, han signat avui un acord per finançar amb 40 milions d’euros les inversions d’Ercros en investigació, desenvolupament i innovació (R+D +i), digitalització, descarbonització i modernització de les seves principals instalꞏlacions. Les inversions s’emmarquen en el pla estratègic Pla 3D que Ercros ha engegat per al període 2021-2025. El préstec del BEI està recolzat per la garantia del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE), el pilar principal del Pla d’Inversions per a Europa.

El finançament atorgat pel BEI donarà suport a Ercros en la consecució de l’objectiu de reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 39% el 2025, respecte de les emissions del 2020, a través de la millora de la seva eficiència energètica i de l’ús d’energies renovables. També contribuirà a consolidar
el lideratge de la companyia amb la implantació de millores operatives i el desenvolupament de nous productes.

Concretament, el préstec del BEI finançarà nombroses actuacions del programa d’inversions que Ercros durà a terme per a augmentar la seguretat de les seves instalꞏlacions, desenvolupar processos productius més eficients i amb emissions més baixes, i impulsar el desenvolupament de nous productes biodegradables o que facin servir materials reciclats en la seva composició.

El vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix, ha assegurat: “Gràcies al suport de la banca de la UE, Ercros incorporarà les últimes tecnologies per continuar liderant el seu sector. Finançar l’estratègia d’innovació, modernització i descarbonització d’Ercros és un senyal important per donar suport a la competitivitat de la indústria química europea i demostrar una vegada més el compromís del BEI amb la lluita contra el canvi climàtic i el creixement sostenible.”

El Comissari Europeu d’Economia, Paolo Gentiloni, ha afirmat: “El Pla d’Inversions per a Europa continua donant resultats. Rebem amb satisfacció l’acord entre el BEI i Ercros, que ajudarà a que aquesta empresa pugui contribuir a la transició digital i climàtica a Europa El finançament addicional permetrà a
Ercros reduir significativament les seves emissions ja el 2025, alhora que modernitzarà les seves instalꞏlacions i processos per obtenir productes millors, més segurs i més respectuosos amb el medi ambient, d’acord amb el Pacte Verd Europeu.”

Per la seva banda, el president i CEO d’Ercros, Antoni Zabalza Martí, ha agraït al BEI el suport que presta a la indústria europea per a millorar la seva competitivitat i sostenibilitat. “Amb el suport del BEI –ha explicat– Ercros disposarà dels recursos adequats per a accelerar la seva transformació en una empresa sostenible a través de la diversificació de la seva estructura productiva, de la seva transformació digital i de l’adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments de descarbonització de l’agenda europea per frenar el canvi climàtic”.