La col·laboració ajudarà a dur a terme un ampli estudi a nivell de ciutadania per conèixer la situació dels municipis i les polítiques desenvolupades fins el moment en aquest àmbit, així com per dissenyar i elaborar el Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere i el Pla de Polítiques LGTBI.

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, Óscar Sánchez, i el director del Complex Industrial de Dow Tarragona, Ignasi Cañagueral, han signat un conveni de col·laboració per impulsar projectes de foment i implementació de polítiques d’igualtat a la comarca del Tarragonès.

La col·laboració per part de Dow anirà destinada al Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere del Tarragonès, l’àmbit d’actuació del qual implica la participació de 19 municipis de la nostra comarca. Així doncs, se’n podrà beneficiar el conjunt d’habitants d’aquests municipis, la qual cosa es tradueix en un impacte positiu sobre una població de més de 75.500 persones.

Pel que fa a les accions concretes que es duran a terme en base a la col·laboració establerta, aquestes passen per una primera fase d’elaboració i implementació d’un conjunt de mesures per dur a terme una planificació i un estudi diagnòstic de la situació del territori en matèria de polítiques públiques d’igualtat. Aquesta fase ja s’està treballant, de manera conjunta, amb els 19 municipis implicats.

Aquesta diagnosi, juntament amb els resultats d’altres estudis realitzats fins al moment (memòries anuals, resultat de les marxes exploratòries, etc.), serviran per configurar un mapa sobre qüestions d’igualtat i gènere a la comarca. Aquests passos previs han de permetre que, finalment, vegin la llum un Pla de Polítiques d’Igualtat i un Pla de LGTBI.

La finalitat d’aquest projecte és establir unes bases conjuntes perquè tota la comarca treballi de forma homogeneïtzada i coordinada aquests plans amb el suport de l’ens supramunicipal i a través d’accions a desenvolupar en àmbits tan diversos com el cultural, l’esportiu, el social, el juvenil, etc.

Amb la signatura d’aquest acord de col·laboració, Dow Chemical Ibérica segueix amb el seu compromís social de contribuir amb aquest tipus de projectes socials tan necessaris actualment i avançar així en la seva ambició de ser l’empresa més inclusiva del món. Dow considera que ser part del canvi cap a una societat millor implica, de manera inherent, ser inclusius i responsables. Per això assumeix aquest repte amb les persones i amb l’entorn com una realitat que queda plasmada en totes les seves activitats diàries.