El Panel Públic Assessor (PPA) de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) va celebrar aquest dimarts la seva primera reunió del 2022, que es va centrar a exposar els avenços i l’estat de desenvolupament del nou Sistema de Millora Continuada de la Seguretat, un dels projectes prioritaris i més ambiciosos del Pla Estratègic AEQT 2021-2023. Un any després de presentar-se el pla, l’AEQT va voler donar compte davant del panel públic del moment en què es troba aquesta iniciativa.

El vicepresident de l’associació i president de la Comissió de Seguretat, Ignasi Cañagueral, va ser l’encarregat de desgranar el projecte. Cañagueral va començar contextualitzant la realitat de la seguretat a la indústria química, un dels sectors amb una menor accidentabilitat, molt per sota de la mitjana, i per sota també d’altres sectors amb menor risc aparent. També va destacar que l’índex de gravetat de la indústria química sistemàticament és molt inferior a la mitjana i la majoria dels altres sectors. Només el 2020 aquest índex, a nivell AEQT, va superar la mitjana estatal, com a conseqüència del greu accident que va tenir lloc al gener, cosa que posa de manifest la seva gravetat, però alhora també la seva excepcionalitat.

Tot i això, Cañagueral va explicar que arran d’aquest accident i del feedback que en els mesos posteriors es va recollir en els centenars de trobades que es van mantenir amb la societat de l’entorn (administracions, entitats, associacions, sindicats, panels públics…), l’AEQT va decidir incorporar al seu Pla Estratègic, com a gran prioritat, com a primera acció dins del primer bloc temàtic (“Seguretat i sostenibilitat”), aquest nou Sistema de Millora Continuada en Seguretat.

Es tracta d’un conjunt d’estàndards, comuns per a totes les empreses de l´AEQT, i que van més enllà del que marca la legislació, en tres àmbits: seguretat i salut laboral; seguretat de processos; i security i gestió d’emergències. Les empreses de l’AEQT es comprometen a complir aquests estàndards, que seran certificables i auditables externament.

En aquests 12 mesos s’han donat notables avenços en el projecte: ja s’han definit quins seran aquests estàndards i en els propers dies es donarà a conèixer ja, després del pertinent procés de licitació i concurs, quina empresa externa serà la responsable d’auditar i certificar el compliment de aquests estàndards. Serà una empresa especialista i de prestigi internacional.

Preguntes i respostes

Les preguntes per part dels panelistes es van centrar especialment en si els resultats d’aquestes auditories es faran públics i què passarà amb aquelles empreses que no la superin. Respecte de la primera, es va aclarir que sí que serà públic si una empresa ha superat o no l’auditoria, però per una qüestió de confidencialitat en un context de competència (les empreses de l’AEQT sovint són competidores entre elles), no es revelaran els aspectes concrets d’incompliment. En canvi, sí que es podrà fer públic, com a exercici de transparència, si es detecta alguna desviació generalitzada, que afecti tot el sector o una majoria d’empreses.

Pel que fa a què passarà si una empresa no supera l’auditoria, Cañagueral va explicar que és justament la part del projecte que ara falta per desenvolupar. Alguns panelistes van suggerir la possibilitat que superar l’auditoria sigui condició necessària per poder ser membre de l’AEQT, si bé des de l’associació es va matisar que potser és més beneficiós ajudar aquesta empresa a millorar, establint, per exemple, que el mecanisme de correcció sigui exigir-li un pla per corregir les deficiències detectades i superar l’auditoria en un termini determinat. Tot i això, es va insistir en què aquesta és precisament la fase del projecte encara per definir.

Com millorar la comunicació

Des del PPA es va felicitar l’AEQT per aquest “exercici d’autocontrol” que obligarà totes les associades a comprometre’s a uns estàndards conjunts, i arran de conèixer-lo molts panelistes es van preguntar per què aquesta i altres iniciatives del sector químic no són prou conegudes entre la ciutadania.

Recuperar les portes obertes, participar en sessions divulgatives a escoles i instituts, organitzar tallers en ubicacions cèntriques de poblacions de l’entorn de les empreses, i millorar els canals de comunicació aprofitant el teixit associatiu del territori (associacions de veïns, entitats de la cultura popular, clubs esportius…) van ser algunes de les moltes propostes que els panelistes van posar sobre la taula.

La trobada també va servir per donar la benvinguda als nous membres del PPA de l’AEQT que s’han incorporat aquest any, així com per presentar la nova directora gerent de l’associació, Maria Mas.

Finalment, també es va explicar en persona als panelistes -tot i que ja ho van conèixer per escrit el dia en què es va fer públic via nota de premsa– les novetats incorporades al mateix panel: la renovació de l’apartat web, la possibilitat que qualsevol ciutadà hi pugui participar fent arribar les seves preguntes o inquietuds a través de correu electrònic (ppa@aeqtonline.com) i el fet que, després de cada reunió, es publicaran tant una crònica des d’AEQT com un article d’opinió d’algun membre del PPA.