• És la quantitat de consum més alta per part de les empreses des que el 2012 es va posar en marxa la planta de regeneració d’Aitasa
  • Aquest consum suposa un rècord també en termes relatius: per primera vegada, l’aigua regenerada supera el 17% del consum total
  • L’aposta del sector per l’aigua regenerada i l’economia circular seguirà creixent: ja s’està construint una nova planta depuradora, i es preveu construir també una altra planta de regeneració

El sector petroquímic de Tarragona va assolir l’any 2020 el seu màxim històric de consum d’aigua regenerada. En concret, les empreses van consumir 5,4 hectòmetres cúbics d’aigua procedent de la planta de regeneració que opera Aitasa (Aguas Industriales de Tarragona), una xifra sense precedents des de la posada en marxa de la planta, l’any 2012.

Aquesta instal·lació recupera, per a ús industrial, aigües residuals que procedeixen de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals Urbanes (EDAR) de Tarragona i Vila-seca. D’aquesta manera, amb el seu reaprofitament, s’evita l’emissió d’aquestes aigües al mar, i al mateix temps es redueix, per part del sector químic, la demanda d’aigua procedent d’altres fonts, en un exemple de l’aposta de la indústria tarragonina per l’economia circular.

Els 5,4 hectòmetres de l’any passat suposen un increment del 5,26% respecte de l’any 2019, quan el consum d’aigua regenerada per part de les empreses que formen part de l’AEQT havia estat de 5,13 hectòmetres cúbics.

El consum marca una fita sense precedents també en termes relatius. L’any 2020, el consum total d’aigua industrial de les empreses va ser de 31,6 hectòmetres cúbics, de manera que els 5,4 d’aigua reciclada suposen un 17,09%, una proporció que no s’havia assolit mai abans. El màxim anterior s’havia registrat el 2019, amb un 15%.

Aquests registres i el creixement constant formen part de l’aposta del sector petroquímic de Tarragona pel reaprofitament d’aigües residuals com a estratègia cap a la circularitat dels recursos. Per això el projecte no s’aturarà aquí. D’entrada, es preveu que aquest 2021 el consum d’aigua regenerada torni a créixer i a marcar un nou màxim històric, arribant pràcticament al màxim de capacitat de la planta de regeneració d’aigua.

Reaprofitar també aigües residuals de la pròpia indústria

Però, paral·lelament, Aitasa està construint ja una nova planta de tractament d’aigües residuals industrials. Aquesta nova planta, que es preveu que pugui entrar en funcionament aquest mateix any, tindrà una capacitat de 1.800.000 litres/h durant les 24 hores, amb possibilitat de futures ampliacions.

La seva posada en funcionament permetrà complir amb les noves exigències europees del BREF CWW (Common Waste Water) i del refinament. De manera que, d’entrada, aquesta instal·lació millorarà els valors de les aigües residuals depurades i tractades que el sector emet al mar a través de l’emissari conjunt. Ara bé, el tractament d’aquesta planta depuradora serà tan eficient que les aigües resultants podran ser, al seu torn, regenerades per tornar a incorporar-les al cicle d’aigües industrials.

És per això que Aitasa treballa amb la planificació de, un cop estigui en funcionament la nova depuradora, iniciar el projecte per posar en servei una nova planta de regeneració que permeti poder tornar a utilitzar aquesta aigua per a ús industrial.

Així doncs, un cop el total del projecte estigui executat i les dues noves plantes (la depuradora que s’està construint, i la de regeneració que es construirà a continuació) estiguin en funcionament, la indústria química no estarà regenerant i reutilitzant només aigües residuals urbanes, com ja fa des del 2012, sinó que començarà a reaprofitar també les seves pròpies aigües residuals industrials. L’objectiu fixat per la industria passa per augmentar el volum d’aigua reutilitzada del 17% actual fins a un mínim del 25% l’any 2025.

Es tracta d’una nova passa cap a l’economia circular que les empreses estan decidides a emprendre i Aitasa a portar-ho a terme. A més, el projecte ja s’ha començat a consensuar amb l’Administració, que comparteix que es tracta d’una bona proposta que permetrà, d’una banda, reaprofitar les aigües depurades amb els nous criteris del BREF CWW, evitant així que acabin al mar; i al mateix temps, en incrementar-se l’ús d’aigua regenerada per part de la indústria, un cop més s’alliberarà cabal d’aigua per a altres usos que el territori pugui necessitar.