RUBÉN FOLGADO | PRESIDENT DE L’AEQT

El passat 20 d’octubre vàrem constituir la Plataforma Hidrogen Verd de Catalunya. Una iniciativa que coordina la Universitat Rovira i Virgili i que aplega prop d’una cinquantena d’agents públics i privats del territori, per tal d’entre tots sumar esforços que impulsin el coneixement, la producció i la implementació d’aquesta alternativa energètica al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Com no podia ser d’altra manera, el sector petroquímic de les nostres comarques formem part de la iniciativa. No només ens hi hem adherit, tant l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) com també diverses de les empreses del sector a títol individual, sinó que estem convençuts que la nostra indústria n’ha de ser un dels seus principals líders i motors.

Fa temps que un dels pilars sobre els quals pivoten les estratègies i noves polítiques del sector químic és la transició energètica. D’una banda, perquè hem d’incorporar en la nostra operativa totes les millores i adaptacions que ens ofereixi el desenvolupament tecnològic en aquest àmbit. Malgrat la indústria ja està implementant solucions encaminades a la neutralitat climàtica per als seus processos productius i consums energètics, el progrés d’aquestes solucions passa necessàriament perquè siguin competitives i fiables.

D’altra banda, com a conseqüència de la nostra vocació innovadora i a la recerca de solucions, la indústria química també ha de jugar un paper crucial en el desenvolupament d’aquestes tecnologies en el camp de les energies renovables.

En aquest sentit, la demarcació de Tarragona té una oportunitat única de ser referent en el desenvolupament de projectes vinculats amb l’hidrogen verd. L’estructura econòmica i social del territori i les activitats que s’hi duen a terme, en molts casos amb importantíssims consums energètics, el converteixen en emplaçament idoni per ser pioner en la implementació, de forma generalitzada, de l’ús d’aquest combustible en contextos com ara l’industrial o el del transport.

Al mateix temps, Tarragona hi té una oportunitat única per la confluència en aquestes comarques de diverses condicions i agents amb capacitat i expertesa per investigar, innovar… i desenvolupar projectes en aquest camp de les energies renovables. La mateixa indústria química, per descomptat, vol ser-ne un dels exponents, al costat d’agents com la Universitat, el Port, els centres d’investigació i recerca o el potent sector energètic amb el qual comptem.

De fet, des de l’AEQT ja s’hi està treballant. Recentment hem creat dos grups de treball en el si de la nostra associació que es dediquen de manera específica a explorar oportunitats i alternatives en aquest àmbit. Pensem que posar el talent i el potencial investigador i innovador d’un sector punter com el químic al servei del projecte comú, pot ajudar a que aquest projecte de territori avanci.

Cal no oblidar que, a nivell de finançament, és un moment clau: la crisi del Covid-19 ha contribuït a accelerar processos que, sense aquest context excepcional, possiblement haurien necessitat dècades per cristal·litzar. La Unió Europea, davant de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, ha posat a disposició dels estats membres mecanismes financers de suport per fer front als seus devastadors efectes econòmics i socials.

Els anomenats fons Next Generation EU es prioritzaran per a projectes d’alt impacte en transició energètica i digital dels seus territoris. El nou model energètic serà regional i distribuït, i el seu centre de gravetat passarà als anomenats consumidors “Prosumers”. Tot plegat, com dèiem, ens situa al capdavant de qualsevol regió, almenys d’Espanya, per ser el millor candidat a desenvolupar projectes reals de producció i consum d’hidrogen a gran escala.

Ja ha començat una ferotge competició entre regions d’Europa per tal d’atreure aquests fons de reconstrucció econòmica i transició cap a un nou model energètic, ecològic i digital més sostenible, i des del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre hem de ser capaços d’aprofitar el nostre potencial en aquest sentit  i posicionar-nos com a territori referent i capdavanter.

La suma d’esforços de tots els agents públics i privats del territori facilitarà de ben segur que aprofitem aquesta oportunitat i ens posicionem com el hub d’hidrogen verd més important del sud d’Europa. Cal ser àgils i no demorar la posada en marxa de tots els engranatges que creïn les condicions adients, i és per això que iniciatives com la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud que recentment hem constituït són un encert operatiu i estratègic.

* Article publicat originalment al Diari de Tarragona el 5 de novembre de 2020.