La Formació Professional Dual constitueix una de les apostes més decidides de el sector químic en els àmbits educatiu i de la formació. Es tracta d’un concepte de vital importància ja que permet incidir en la contractació dels treballadors des de la formació. És un factor que resulta estratègic per poder unir i correlacionar la formació i el desenvolupament de les persones amb la seva posterior inclusió i desenvolupament en el món professional.

L’AEQT actualment manté convenis amb tres instituts: INS Comte de Rius (per als CFGS de Química Industrial, d’Automatització i Robòtica Industrial, i de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat), INS Pere Martell (per al CFGS de Mecatrònica, en aquest cas conjuntament amb l’AEST), i INS Escola Joan XXIII (CFGS d’Administració i Finances). A el mateix temps, hi ha diferents empreses de el sector, associades de l’AEQT, que compten amb acords del mateix tipus a títol individual també d’impuls de cicles de formació professional dual.

L’èxit d’aquest model es ratifica en què s’ha convertit en un referent en altres territoris. En aquest sentit, l’AEQT ha actuat com a catalitzador amb altres agrupacions empresarials químiques, així com també amb administracions locals, per adequar la FP Dual dels instituts de formació professional a les necessitats de el sector químic en les diferents localitzacions geogràfiques.

Queda clar, doncs, que la indústria química és una ferma defensora de la formació professional dual i el sector porta anys apostant decididament per ella. No obstant això, hi ha encara marge per al creixement: la necessitat d’incorporar professionals amb aquesta formació per part del sector és superior a la que actualment s’està cobrint, de manera que cal que tots els agents implicats treballin conjuntament per posar en marxa accions que ajudin a impulsar i prestigiar la Formació Professional, i també a flexibilitzar-la per tal que els currículums formatius, els horaris i les quotes d’alumnes de cada cicle es puguin anar adaptant a la demanda i a les necessitats que tingui el teixit productiu en cada moment.