Teniu a les vostres mans l’Informe Públic de l’Associació Empresarial Química de Tarragona, el document que recull i sintetitza l’activitat duta a terme per la nostra associació durant l’exercici 2019. Un any en el qual vaig tenir l’honor i alhora la responsabilitat d’accedir al càrrec de president. Un repte que, amb el suport dels meus companys i companyes de la Junta Directiva, enfrontàvem amb la màxima il·lusió, marcant-nos com a principal repte l’elaboració d’un nou Pla Estratè- gic per a l’AEQT que s’adaptés als nous temps i situés al centre del nostre full de ruta eixos com la sostenibilitat o la digitalització.