L’Informe Públic de l’Associació́ Empresarial Química de Tarragona  recull i sintetitza l’activitat duta a terme per l’associació́ durant l’exercici 2022. En el document  un any més s’ofereix una visió transparent, global i detallada del sector químic de Tarragona, mitjançant la inclusió dels principals indicadors vinculats a àrees com la producció, la sostenibilitat, l’àmbit sociolaboral o la seguretat, entre d’altres.

L’Informe Públic reflecteix, tant en el repàs als indicadors com també en el treball de la majoria de les comissions que la indústria química és un dels majors i més consolidats sectors industrials del territori.