En relació al comunicat emès ahir per CCOO Indústria, i una vegada analitzada la resolució dictada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, i que va ser posada en coneixement d’IQOXE en el dia d’ahir, l’Empresa desitja manifestar el seu desacord amb les afirmacions efectuades per la representació sindical, en entendre que l’informe de l’òrgan inspector confirma totes les afirmacions i explicacions facilitades per IQOXE.

En definitiva, queda palès el risc potencial que l’aturada de la unitat de producció d’òxid d’etilè hagués pogut suposar per a les instal·lacions de l’Empresa, motiu pel qual la direcció d’IQOXE va decidir mantenir els serveis mínims de producció, tal i com recull l’acta emesa per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya. Evitar aquest risc va ser la postura adoptada per IQOXE, que va establir uns serveis mínims adequats per garantir la funcionalitat dels seus equips tècnics per evitar avaries que haguessin pogut posar en risc la continuïtat operacional de l’Empresa i, d’aquesta manera, desembocar en un ERTE.

En aquest sentit, tal i com recull l’acta, “en dates prèvies al a convocatòria de vaga (febrer de 2021) la planta va tenir dues ‘aturades no programades’, la primera d’elles per un tall elèctric, en les quals va resultar avariat el compressor, per a la reparació del qual van ser utilitzades la major part de les peces que l’Empresa tenia emmagatzemades, en concret ‘el rotor del compressor’. Així, els motius pels quals es va considerar que calia mantenir en funcionament la planta van ser, d’una banda, que ‘hi ha més risc d’avaria del compressor mentre s’encén i s’apaga el motor’ i, d’una altra banda, que no hi ha recanvis i el període de reposició dels mateixos és molt llarg, per la qual cosa, la planta quedaria aturada durant un llarg període si es produís una nova avaria. Per aquest motiu, era necessari que la planta romangués en funcionament i per al seu funcionament es va requerir la presència de tots els torns de la planta al complet”.

En aquesta línia i segons acredita l’acta, “en concret, el dia de la vaga no disposaven del rotor del compressor. La peça havia estat demanada al fabricant Siemens, després de l’avaria del mes de febrer, però el fabricant triga 10 mesos en subministrar una peça nova i es volia evitar aquell risc”. Aquest extrem va ser confirmant pel cap de projecte de Siemens en l’esmentada investigació, tal i com recull l’acta: “El risc més gran d’avaria es produeix en el moment de l’encesa o apagada de l’equip Siemens CP7256 (IQOXE TAG K2021), compressor de gas circulant. Per això, Siemens Energy recomana en qualsevol cas reduir les aturades i arrancades del compressor al mínim per, així, disminuir el desgast de la màquina provocat per aquest procés”. Pel que fa als serveis mínims establerts, i que guarden relació amb el manteniment de l’operativitat de la unitat d’òxid d’etilè, cal destacar que, si bé aquesta es va mantenir activa, ho va fer a un ritme de producció considerablement menor a l’habitual. Així queda reflectit en l’informe de la Inspecció de Treball, quan afirma que “l’empresa IQOXE va decidir mantenir les unitats productives en funcionament el dia de vaga. A la unitat de fabricació d’òxid d’etilè es va fabricar al 62% i el producte es va emmagatzemar sense ser distribuït.

En aquest sentit, l’acta afegeix que “malgrat que es va mantenir el funcionament de la planta d’òxid d’etilè la majoria dels treballadors van poder exercir el dret de vaga, doncs no estaven inclosos en els serveis de manteniment. La plantilla total estàintegrada per 114 persones treballadores, de les quals 32 van ser designades com a serveis de manteniment i seguretat”. És a dir, només el 28% de la plantilla total de l’empresa estava cridada a serveis mínims.

D’aquells 32 empleats inclosos en els serveis mínims, 24 pertanyen a la plantilla de producció, la qual està formada per 52 persones. “Per tant un percentatge del 54% de la plantilla de producció de l’Empresa va poder exercir el dret a vaga si així ho va considerar adient”, reflecteix l’acta de la Inspecció de Treball.

Aquesta xifra és lleugerament superior a la fixada en vagues anteriors, situació que queda clarament justificada en l’acta: “S’han esmentat anteriors vagues. Hem recuperat actes de fixació de serveis de manteniment i seguretat amb acord (…) en què es pacta que la planta d’òxid d’etilè funcioni, com en el cas present, establint-se els torns de treball, i si hi ha alguna diferència no essencial amb els serveis fixats en la vaga d’ahir, es deu a les exigències de l’actual PAU que no estava vigent en aquells moments, Pla d’Autoprotecció implementat per incrementar els nivells d’exigència dels sistemes de seguretat i que l’Empresa ha de respectar, sobretot després de l’accident hagut l’any passat.

Per tot plegat, IQOXE entén que va procedir de manera responsable i correcta, per la qual cosa presentarà les al·legacions que consideri adients per defensar els seus drets i la seva actuació conforme a Llei i a la defensa de la seguretat dels seus empleats i de les seves instal·lacions.